Podyskutuj podczas kongresu z prof. Ewą Stańczyk-Hugiet

Podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, prorektor ds. badań i kadry akademickiej, będzie rozmawiała na temat „Kadry w zmieniającym się świecie”

Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet − Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024

Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; studiowała na Wydziale Zarządzania i Informatyki, na kierunku organizacja i zarządzanie. Stopień doktora uzyskała w 1997 r., a stopień doktora habilitowanego w 2007 r. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 2014 roku.

Jest autorką/współautorką ponad 300 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Angażuje się w realizację wielu projektów naukowo-badawczych pozyskiwanych ze środków zewnętrznych. 

Zainteresowania naukowe to w szczególności aktualne problemy zarządzania strategicznego, w tym dotyczące konkurencyjności biznesu, modeli biznesu, zarządzania wiedzą, kompetencji przedsiębiorstw, w tym dynamicznych, sieci międzyorganizacyjnych, ekosystemów biznesu, relacji międzyorganizacyjnych, koopetycji i wiele innych lokujących się w polu badawczym zarządzania strategicznego oraz szczegółowych metod zarządzania. Ważnym obszarem aktywności są także działania dotyczące metodyki badań naukowych oraz publikacje w tym zakresie.

Aktywnie bierze udział w promowaniu kadr naukowych. Wypromowała dziewięciu doktorów, pełniła wielokrotnie rolę recenzenta w procedurach o awans naukowy na stopień doktora habilitowanego oraz profesora. Powoływana była do zespołów ekspertów i recenzentów m.in. w NCN i NAWA, także jako opiniodawca na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UE we Wrocławiu nagrodami za pracę naukowo-badawczą; otrzymała także dwie (zespołowe) nagrody  Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego. 

Funkcje w Uczelni:

Funkcje środowiskowe: 


„Kadry w zmieniającym się świecie”

27 kwietnia 2022, 13:30-15:00, sala Balowa B

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem