Rok 2014


ZARZĄDZENIA REKTORA 2014


        Załącznik nr1/5/2014
        Wzory wymaganych dokumentów: wzór kwestionariusza, wzór oświadczenia, wzór umowy
        Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu)
        Załącznik nr1 do Regulaminu/11/2014
        Załącznik nr2 do Regulaminu/11/2014         Załącznik nr1/13/2014         Załącznik nr1/16/2014
        Załącznik nr2/16/2014
        Załącznik nr3/16/2014
        Załącznik nr1/33/2014
        Załącznik nr2/33/2014 (zmieniony zarządzeniem NR 36/2014)          Załącznik nr1/34/2014
        Załącznik nr2/34/2014
        Załącznik nr3/34/2014
        Załącznik nr4/34/2014
        Załącznik nr5/34/2014
        Załącznik nr6/34/2014
        Załącznik nr7/34/2014
        Załącznik nr8/34/2014
        Załącznik nr9/34/2014
        Załącznik nr10/34/2014
        Załącznik nr1/36/2014
        Załącznik nr1/46/2014         Załącznik nr1/49/2014         Załącznik nr1/53/2014
        Załącznik nr2/53/2014
        Załącznik nr3/53/2014         Załącznik nr1/58/2014

        ZARZĄDZENIE NR 58/2014 – wersja w języku angielskim (EN)
        Załącznik nr1/58/2014  – wersja w języku angielskim (EN)         Załącznik nr1/63/2014         Załącznik nr0/64/2014
        Załącznik nr1/64/2014
        Załącznik nr2/64/2014
        Załącznik nr3/64/2014
        Załącznik nr4/64/2014
        Załącznik nr5/64/2014
        Załącznik nr6/64/2014
        Załącznik nr7/64/2014
        Załącznik nr8/64/2014         Załącznik nr0/65/2014
        Załącznik nr1/65/2014
        Załącznik nr2/65/2014
        Załącznik nr3/65/2014
        Załącznik nr3.1/65/2014
        Załącznik nr4/65/2014
        Załącznik nr5/65/2014
        Załącznik nr6/65/2014
        REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMÓW STUDENCKICH UE we Wrocławiu
        Załączniki do Regulaminu/72/2014         Załącznik nr8/64/2014     

        Załącznik nr1/83/2014

     Załącznik nr1/98/2014
     Załącznik nr2/98/2014

PISMA OKÓLNE REKTORA 2014


KOMUNIKATY PROREKTORÓW 2014

        Załącznik nr1/1/2014-dyd
        Załącznik nr1/3/2014 -dyd
        Załącznik nr2/3/2014 -dyd
        Załącznik nr1/7/2014 -dyd
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem