2019

  • Komunikat Kwestora nr 2/2019
  • Komunikat Kwestora nr 3/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • Komunikat Kwestora nr 4/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie terminów przekazania do rozliczenia dokumentów dotyczących 2019 r.
  • Komunikat Kwestora nr 5/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Komunikatu Kwestora Nr 3/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • Komunikat Kwestora nr 6/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad tworzenia i stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • Komunikat Kwestora nr 7/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad kalkulacji nakładów osobowych z tytułu wynagrodzenia personelu B+R zatrudnionego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


  • PISMO OKÓLNE KWESTORA NR 1/2019 z dnia 19 Sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Działu Księgowości Ogólnej, Działu Finansowego i Działu Księgowości Majątkowej, których nie realizuje Dział Księgowości Filii
  • PISMO OKÓLNE KWESTORA NR 2/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad wystawiania przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu faktur i faktur proforma za usługi dydaktyczne
    Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wystawienie faktury VAT za usługi edukacyjne
    Załącznik nr 2 – Wniosek firmy o wystawienie faktury VAT
    Załącznik nr 3 – Wniosek firmy o wystawienie faktury Pro forma
  • PISMO OKÓLNE KWESTORA NR 3/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia formy opisu wydatku, potwierdzenia dokonania kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz akceptacji płatności otrzymanych faktur i rachunków
Załącznik do Pisma Okólnego Kwestora nr 3/2019 – opis faktury
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem