Rok 2021

ZARZĄDZENIA KANCLERZA 2021


 • ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Kanclerza nr 13/2014 w sprawie odsprzedaży używanego sprzętu komputerowego
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie warunków odsprzedaży pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składników ruchomego majątku rzeczowego Uczelni
Załącznik nr 1 do ZK 2/2021 – Wzór wniosku o odkupienie sprzętu komputerowego
Załącznik nr 1 do ZK 2/2021 – Oświadczenie pracownika
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Komunikatu Kanclerza nr 3/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wydawania wody butelkowanej w okresie upałów
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wydawania pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiłków profilaktycznych w okresie zimowym
Załącznik nr 1 do ZK 5/2021 – Wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej o przyznanie posiłku profilaktycznego dla pracowników
Załącznik nr 2 do ZK 5/2021 – Wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej o dodatkowy posiłek profilaktyczny związany z pracami awaryjnymi
 • ZARZĄDZENIE NR  6/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 września 2021 r. w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z parkingów Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie odpłatności za najem sal, powierzchni reklamowej i za akcje promocyjne na terenie Uczelni

PISMA OKÓLNE KANCLERZA 2021

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zakazu niszczenia dokumentacji przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia możliwości organizowania spotkań oraz zgromadzeń studenckich na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia możliwości organizowania spotkań oraz zgromadzeń studenckich na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących Uczelnię oraz danych kontaktowych Pełnomocnika Kanclerza ds. Ubezpieczeń i brokera

KOMUNIKATY KANCLERZA 2021


 • KOMUNIKAT NR 1/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji realizowania czynności związanych z przygotowaniem do relokacji
 • KOMUNIKAT NR 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie realizacji zakupów sprzętu komputerowego w 2021 r. na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem