Rok 2021

PISMA OKÓLNE KWESTORA 2021

  • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kierownika projektu
Załącznik do Pisma Okólnego nr 1/2021 – wzór oświadczenia Kierownika projektu
  • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK), rodzajów budżetów oraz stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów
Załącznik nr 1 do Pisma okólnego nr 2/2021 – Oznaczenia miejsca powstawania kosztów (MPK) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz innych organizacji
Załącznik nr 2 do Pisma okólnego nr 2/2021 – Symbole MPK oraz dysponenci budżetów zadaniowych
Załącznik nr 3 do Pisma okólnego nr 2/2021 – Symbole MPK budynków i terenów UEW
  • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia formy opisu wydatku, potwierdzenia dokonania kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz akceptacji płatności otrzymanych faktur i rachunków
Załącznik do Pisma okólnego nr 3/2021 – wzór formatki służącej do dokonania opisu otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • PISMO OKÓLNE NR 4/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 2/2021 Kwestora UEW w sprawie oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK), rodzajów budżetów oraz stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów
Załącznik do Pisma Okólnego nr 4/2021 – Symbole MPK oraz dysponenci budżetów zadaniowych
  • PISMO OKÓLNE NR 5 2021 w sprawie ustalenia formy opisu wydatku, potwierdzenia dokonania kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz akceptacji płatności otrzymanych faktur i rachunków
Załącznik do Pisma okólnego nr 5/2021 – wzór formatki służącej do dokonania opisu otrzymanych faktur i rachunków dokumentujących wydatki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • PISMO OKÓLNE NR 6/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchylenia pism okólnych
  • PISMO OKÓLNE NR 7/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie terminów przekazania do rozliczenia dokumentów dotyczących 2021 roku

KOMUNIKATY KWESTORA 2021

  • KOMUNIKAT NR 1/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Komunikatów Kwestora
  • KOMUNIKAT NR 2/2021 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie list obecności pracowników zatrudnionych w Pionie Kwestora
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem