Profesor zw. dr hab. Andrzej Kaleta − Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024

prof_kaletaProfesor Andrzej Kaleta urodził się w 1956 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych – w 2014 roku (monografia pt. „Realizacja strategii PWE”).
Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrowały się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Jest to dorobek posiadający dużą wartość teoretyczną, merytoryczną, metodyczną, aplikacyjną i inspiracyjną – wnosi oryginalny i wartościowy wkład w rozwój nauk o zarządzaniu.
Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”.
Wypromował jedenastu doktorów.
Profesor był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.

Funkcje w uczelni
  • kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego
  • przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do roku 2020
  • redaktor naukowy kwartalnika Nauki o zarządzaniu wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, od 2012 r.
  • prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE, UE – funkcja społeczna
Funkcje środowiskowe
  • członek Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN, od 2016 r.
  • członek Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki
  • członek Rady Programowej Loży Dolnośląskiej BCC, od 2010 r.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem