Strategia UEW 2030

Prezentujemy Strategię 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Powstała ona na podstawie prac Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0. Kilkadziesiąt osób reprezentujących społeczność naszej Uczelni przeanalizowało kluczowe wyzwania i pomogło określić nasze wspólne priorytety.

Strategia stanowi ramę dla kluczowych inicjatyw i projektów, które zawierać będą szczegółowe cele, mierniki oraz przypisane im budżety. Co pół roku przeprowadzać będziemy weryfikację działań realizowanych na Uczelni. Służyć temu będą przeglądy strategiczne angażujące władze oraz szeroką reprezentację społeczności naszej Uczelni.

W związku z tak przyjętą formułą strategii w niniejszym dokumencie przedstawiamy wizję Uczelni, jej misję, podzielane wartości, strategiczne priorytety oraz mechanizm ich urzeczywistniania.

STRATEGIA 2030  6 PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH W RAMACH
6 PRIORYTETÓW STRATEGII 2030
projekty_priorytety
PROJEKTY STRATEGICZNE
mentor_grafika

MENTOR – OBSZAR ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

Rozwój umiejętności i kompetencji pracowników naukowo – badawczych oraz doktorantów UEW.


Projekt przewiduje wsparcie mentoringowe w czterech obszarach:

  • publikacyjnym - ukierunkowanym na poprawę lub nawet budowę umiejętności oraz doświadczenia publikacyjnego;
  • badawczym - m.in. poprzez rozwijanie umiejętności badawczych;
  • kooperacyjnym - ukierunkowanym na umiędzynarodowienie prac zespołów badawczych;
  • warsztatowym - poprzez udział w warsztatach naukowych lub seminariach poświęconych wymianie wiedzy i doświadczeń.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW

Okres realizacji: 01.2022-30.06.2024

mentor_haslo_projektu


aktywator_22AKTYWATOR – OBSZAR WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM I TRANSFERU WIEDZY 

Projekt pozwoli zbudować społeczność pracowników Uczelni realizujących i wspierających proces transferu wiedzy oraz spójną i kompleksową obsługę przedsiębiorstw w tym zakresie.

W jednym miejscu naukowiec będzie mógł znaleźć wsparcie w komercjalizacji swoich prac naukowych i wiedzy merytorycznej, znaleźć firmę zainteresowaną współpracą oraz sfinalizować transfer wiedzy w oparciu o profesjonalną wiedzę prawną, księgową oraz administracyjną ekspertów UEW.

Na tej samej zasadzie przedsiębiorca znajdzie aktualną ofertę, zakres usług oraz kontakt do opiekuna, który poprowadzi go przez cały proces współpracy z różnymi działami Uczelni.

Współpraca nauki z biznesem będzie jednolita i przejrzysta zewnętrznie i wewnętrznie. Procedury i procesy będą uporządkowane i promowane, dzięki czemu wszyscy zainteresowani współpracą, będą mogli skorzystać z eksperckich usług UEW. Procesy zostaną zautomatyzowane i będą realizowane za pośrednictwem narzędzi informatycznych.

Kierownik projektu: dr Maja Leszczyńska

Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2024

_resized_800x159_aktywator_haslo_projektupdw_2PWD – OBSZAR CYFRYZACJI DYDAKTYKI

Projekt ma na celu budowę Wirtualnego Kampusu i reskilling kompetencji Studentów i Pracowników. W oparciu o już posiadaną wiedzę i narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy dydaktycznej oraz administracyjnej, stworzona zostanie zintegrowana Platforma Wirtualne Dydaktyki, która będzie obejmowała swoim zakresem kolejne kierunki w UEW.

Platforma pozwoli na połączenie obecnie samodzielnie działających narzędzi, dzięki czemu:
  • zajęcia będą mogły być prowadzone synchronicznie i asynchronicznie,
  • na zajęciach będą wykorzystywane aplikacje i programy biznesowe,
  • stworzone zostaną autorskie gry, scenariusze i zmodyfikowane pogramy zajęć, co umożliwi studentom lepiej odnaleźć się na rynku pracy uwzględniając cele strategiczne zmian gospodarczych,
  • na swoim profilu student oraz wykładowca znajdzie wszystkie niezbędne informacje i będzie mógł po nie sięgnąć z każdego miejsca na ziemi.
Projekt wprowadzi na UEW rozwiązania dające możliwość pełnej cyfryzacji i wirtualizacji kształcenia oraz wsparcia administracji. Nastąpi integracja PWD m.in. z USOSem, Bazami Danych Biblioteki i CI, Planem zajęć; Rach+, Challenger, Grami i narzędziami do prowadzenia zajęć oraz sylabusami.

Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW

Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2024

pwd_haslo_projektumotywator_3WZROST – OBSZAR ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW
 
Projekt będzie miał za zadanie w pierwszej kolejności zbadać poziom zaangażowania pracowników naukowo – badawczych, dydaktycznych oraz administracyjnych. Badanie pozwoli na określenie obszarów, które wzbudzają wysokie zaangażowanie pracowników i takich, które je obniżają. Identyfikacja tych obszarów pozwoli na zaplanowanie i wprowadzenie skutecznych działań. W kolejnych latach planujemy powtarzać badanie w celu obserwacji, jak wdrożone zmiany przekładają się na zaangażowanie. Projekt pozwoli również na opracowanie profili zawodowych i przygotowanie rekomendowanych opcji motywacyjno - rozwojowych.

Kierownik projektu: Magdalena Wiszniowska - Tomaszewska

Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2024

wzrost_haslo_projektudoi DOI – OBSZAR ZAPLECZA INFORMATYCZNO – NARZĘDZIOWEGO

To projekt, który ma na celu wprowadzenie narzędzi informatycznych, które pozwolą na pełną digitalizację oraz cyfryzację UEW w zakresie obsługi studentów oraz pracowników UEW.

Projekt został podzielony na etapy, które mają na celu:
Kierownik projektu: dr inż. Maciej Pondel

Okres realizacji: 01.2022-30.06.2024

doi_grafika_z_haslem_1

PROJEKTY i WYDARZENIA WSPIERAJĄCE STRATEGIĘ

internet_2WWW I INTRANET

Projekt WWW zakłada uruchomienie nowej strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która będzie miała charakter promocyjno-informacyjny, i której treści będą kierowane do klienta zewnętrznego. W związku w powyższym elementy obecnej strony, wykorzystywane jako narzędzie pracy pracowników i studentów, zostaną przeniesione do intranetu lub BIP – projekt Intranet. Oba przedsięwzięcia – WWW i Intranet - prowadzone są równolegle i zaangażowane są w nie wszystkie jednostki organizacyjne, które dotychczas sporządzały treści lub administrowały strony i podstrony www.ue.wroc.pl.

Nowa strona WWW będzie gwarantować dostęp do publikowanych informacji osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 poziom AA, planowane jest również uruchomienie serwisu, który będzie prowadzony przez uczelniane biuro ds. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt WWW jest współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem