Zadania Centrum Jakości Kształcenia określa Regulamin Organizacyjny UEW z 23.07.2019 r. ( § 12 załącznik 5c)
Do zadań Centrum Jakości Kształcenia należy:

1) wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni;
2) współtworzenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
3) monitorowanie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez system ankietowania studentów (współpraca m.in. z Samorządem Studentów oraz Biurem Analiz i Sprawozdawczości);
4) udział w tworzeniu kwestionariuszy ankietowych (opracowanie treści kwestionariuszy, organizacja procesu ankietyzacji);
5) systematyczne gromadzenie opinii od kandydatów na studia, absolwentów i pracodawców (współpraca m.in. z Biurem Rekrutacji, Biurem Karier, Stowarzyszeniem Absolwentów);
6) prace techniczne związane z opracowaniem wyników badań dla potrzeb decyzyjnych władz Uczelni (sporządzanie tabel wynikowych, udział w przygotowaniu edytorskiej wersji opracowań);
7) udział w przygotowaniu materiałów w procesach akredytacji; gromadzenie i przechowywanie danych ogólnouczelnianych, niezbędnych w procesie akredytacji, współpraca w tym zakresie z kierunkowymi zespołami ds. akredytacji, menedżerami kierunków oraz z Dziekanem ds. Kształcenia i Dziekanem Filii;
8) udział w opracowywaniu analiz wyników postępowań akredytacyjnych (przygotowywanie zestawień wyników postępowań akredytacyjnych, analizy porównawcze w przekroju kierunków);
9) obsługa uczelnianych seminariów i konferencji dydaktycznych (opracowywanie programów konferencji, przygotowywanie zaproszeń, prace organizacyjne);
10) wsparcie weryfikacji prac dyplomowych z punktu widzenia przestrzegania praw autorskich.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem