W Akademii

Po pracę do Klubu

W piątek, 28 stycznia, w Akademii Ekonomicznej uroczyście zainaugurowano działalność Europejskiego Klubu Pracy i Biznesu Aglomeracji Wrocławskiej. Inicjatorami jego powołania, obok AE, były następujące instytucje i firmy: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz inMedia sp. z o.o. Działalność Klubu polega na przygotowywaniu osób bezrobotnych i szukających zatrudnienia (również studentów AE) do skuteczniejszego poszukiwania pracy, a zwłaszcza tworzenia miejsc pracy w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Prowadzone będą zajęcia aktywizacyjne i szkolenia, również te umożliwiające zdobycie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EEBC*L), przeprowadzanego przez firmę inMedia we współpracy z Akademią na mocy podpisanej umowy. Przedstawicielem Polski w Europejskim Kuratorium Biznesowym jest prof. Józef Dziechciarz.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu sprawuje Powiatowy Urząd Pracy. Siedziba Klubu mieści się w bud. E w pok. 210.

Dyplom bardziej europejski

Są już gotowe wzory suplementów, które wraz z dyplomem uczelnie są zobowiązane wydawać absolwentom od 1 stycznia 2005 r. Suplement, liczący ok. 10 stron, zawiera m.in. informacje o posiadaczu dyplomu, jego indywidualnych osiągnięciach, kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, odbytych praktykach, uczestnictwie w kołach naukowych, systemie studiów, czasie ich trwania i szczegółach programu nauczania. Na życzenie student otrzyma również suplement w języku obcym; wersję anglojęzyczną MENiS obiecuje na połowę lutego. Pierwsze suplementy w Akademii Ekonomicznej otrzymają w maju absolwenci magisterskich studiów uzupełniających.

Kurs na giełdę

20, 26 i 27 lutego to terminy kolejnej edycji Szkoły Giełdowej GPW w Akademii Ekonomicznej. W programie m.in. o zasadach funkcjonowanie giełdy, jak wybierać akcje i co wpływa na ich notowanie. Informacje pod numerem 36 80 338.

Komunikaty

Kwestor w komunikacie nr 1/05 przypomina, że kopie faktur VAT wystawiane przez poszczególne komórki organizacyjne uczelni powinny być dostarczone do kwestury do ostatniego dnia każdego miesiąca, z którego pochodzą.

1% na Fundację

Prof. Marek Rocki apeluje w imieniu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych o wsparcie Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego, poprzez przekazanie jej 1% należnego podatku dochodowego za 2004 r.

Aby skorzystać z możliwości przekazania 1% należnego podatku za rok 2004 na rzecz organizacji pożytku publicznego trzeba w zeznaniu rocznym (PIT 36 i PIT 37) od kwoty należnego podatku odjąć 1% (pozycja 192 w PIT 36 i pozycja 123 w PIT 37) i o tę wysokość pomniejszyć należny podatek. Kwotę równą 1% podatku należy wpłacić przed złożeniem zeznania rocznego PIT, nie później niż w terminie do 30 kwietnia br. na konto: 80 1240 1112 1111 0000 0165 9889
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162 lok. 150, 02-554 Warszawa
tytułem: wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wokół nas

Powstał Komitet Wspierający Obchody Jubileuszu 60-lecia Polskiego Środowiska Akademickiego we Wrocławiu

Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza powołany został Komitet Wspierający Obchody Jubileuszu 60‑lecia Polskiego Środowiska Akademickiego we Wrocławiu. Zadaniem komitetu, którego członkowie wywodzą się z różnych środowisk, jest wspomaganie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz środowiska akademickiego w realizacji programu jubileuszu. Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2005 roku w Sali Wójtowskiej Starego Ratusza z udziałem rektorów wrocławskich i opolskich uczelni przyjęta została Deklaracja Komitetu Wspierającego, której sygnatariusze zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań służących pomocą przy realizacji jubileuszowych obchodów. Deklarację podpisało 29 osób, w tym wojewoda dolnośląski, marszałek województwa, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, metropolita wrocławski i arcybiskup‑senior, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, arcybiskup wrocławski i szczeciński Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i kanclerz Diecezji Wrocławsko‑Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Polsce, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prezes wrocławskiego oddziału PAN, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz przedstawiciele uczelni i mediów. (AR serwis)

Wybory na uczelniach

Nie tylko w Akademii Ekonomicznej odbędą się w tym roku wybory nowych władz. Na Politechnice Wrocławskiej ogłoszono już wyniki konsultacji wydziałowych kandydatów do pełnienia funkcji i godności rektora. Najwięcej – 46,55% głosów otrzymał obecny rektor PWr., prof. Tadeusz Luty.

Na Uniwersytecie trwają kuluarowe rozmowy, podczas których wymienia się trzech kandydatów, profesorów: Zdzisława Latajkę (obecnego rektora), Bogusława Banaszka i Leszka Pacholskiego, którzy, aby wygrać, muszą przekonać do siebie środowisko akademickie, zwłaszcza pracowników samodzielnych.

We wrocławskiej Akademii Medycznej trwają wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wśród kandydatów wymienia się profesorów: Mariana Klingiera (obecny prorektor ds. nauki), Ryszard Andrzejak (prorektor ds. klinicznych), Andrzej Küblera oraz Rajmunda Adamca. Obecny rektor, prof. Leszek Paradowski nie może już kandydować, bowiem pełnił funkcję przez dwie kadencję.

Legitymacje służbowe

Ukazało się rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 20.01.2005 r.) w sprawie wzoru oraz trybu wydawania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu. Zgodnie z nim każdy nauczyciel akademicki, na swój wniosek, może otrzymać ww legitymacje potwierdzającą zatrudnienie. Jej wzór został opublikowany w internecie na stronie MENiS.

Serwis plagiat.pl

Powstał kolejny serwis ułatwiający wykrywanie plagiatów w pracach dyplomowych i magisterskich. Program przeszukuje całe zasoby internetu i wykrywa każdy fragment, który pojawił się już w jakiejkolwiek pracy. Końcowy raport podaje w procentach ilość podobieństw, a o tym czy doszło do plagiatu decyduje uczelnia.

Student zapłaci

Jeszcze w tym roku Bawaria wprowadzi opłaty za studia wyższe. Szykują się do tego również kolejne landy. Po orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma już po temu żadnych przeszkód. Czesne ma wynosić 500-1000 euro za semestr a organizacje studenckie już zapowiedziały protesty. Przeciwnicy płatnych studiów argumentują, że takie rozwiązanie ograniczy dostęp do nauki młodzieży z biedniejszych rodzin; zwolennicy natomiast uważają, że dzięki dofinansowaniu uniwersytetów wzrośnie poziom nauczania.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem