W Akademii

Jubileusze

Miło nam poinformować, że w pierwszej połowie maja jubileuszowe urodziny obchodziły dwie panie, nestorki naszej uczelni – profesor Stanisława Bartosiewicz i profesor Wanda Zofia Romanowska.

Kariery zawodowe i naukowe dostojnych Jubilatek od początku są silnie związane z naszą uczelnią.

Stanisława Bartosiewicz (ur. 8 maja 1920 r.) studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu podjęła w 1947 roku, magisterium uzyskała w 1953, tytuł doktora nauk ekonomicznych w 1962, dr. hab. w 1984, a tytuł profesora w 1988 r. Profesor Bartosiewicz jest jednym z wybitnych przedstawicieli ekonometrii w Polsce, a jej zainteresowania naukowe (co Pani Profesor zawsze mocno akcentuje) ukształtowały się jeszcze podczas studiów pod wpływem prof. Jana Falewicza – pioniera badań ekonometrycznych. Wielkie są zasługi Pani Profesor Stanisławy Bartosiewicz zarówno na polu naukowym – jest twórcą szkoły naukowej modelowania ekonometrycznego, jak i edukacyjnym oraz organizacyjnym. Prowadziła, często pionierskie, zajęcia z takich przedmiotów, jak statystyka teoretyczna, metody reprezentacyjne, ekonometria z elementami rachunków przepływów międzygałęziowych, programowanie matematyczne, a także wielowymiarowa analiza porównawcza. Profesor wypromowała 9 doktorów. Są wśród nich dzisiejsi profesorowie – Wiesław Pluta, Jerzy Jakubczyc, Edward Nowak, Józef Dziechciarz, Krzysztof Jajuga i Ludmiła Waszkiewicz. Profesor Bartosiewicz jest także promotorem kilkuset prac magisterskich i dyplomowych, z których wiele zdobywało nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach. W latach siedemdziesiątych uczestniczyła w wypracowaniu nowej koncepcji programowej i organizacyjnej uczelni, uwieńczonej powstaniem Wydziału Zarządzania i Informatyki w Akademii Ekonomicznej. Z chwilą jego utworzenia zaangażowała się w działalność Wydziału pełniąc funkcję prodziekana (1976-1984), a następnie dziekana (1984-1990). Pani Profesor potrafi skomplikowane problemy naukowe przedstawiać w prostej, zrozumiałej, często żartobliwej formie i jest niedościgłym wzorem dla kolejnych jej uczniów.

Wanda Zofia Romanowska (ur. 10 maja 1925 r.) także jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu – mgr ekonomii w 1952 roku. Doktorat uzyskała z nauk prawnych w 1960 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, tytuł dr. hab. w 1987 r., a tytuł profesora w 1990 r. Profesor Romanowska jest współtwórcą kierunku naukowego finanse przedsiębiorstw oraz finansowanie postępu technicznego, a także specjalistą prawa finansowego, finansów organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw. Tworzyła system informatyczny ewidencji stanu i ruchu środków trwałych wraz z logarytmem obliczania umorzenia i amortyzacji (system POST) – system został wdrożony m.in. w 17 kopalniach rud miedzi i 20 cukrowniach. Profesor Romanowska pełniła wiele funkcji organizacyjnych – w uczelni była, m.in.: prodziekanem Wydziału Gospodarki Narodowej (1972-1980) i dziekanem (1981-1987, 1989-1995). Angażowała się w prace różnych gremiów naukowych, np. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (przew. Sekcji Finansów 1960-1965), a także publicznych – przewodniczyła Radzie Zakładowej ZNP 1976-1980, uczestniczyła w opracowaniu Kodeksu Etyki Pracownika Nauki oraz Vademecum młodego pracownika naukowego. Profesor wypromowała 3 doktorów: Waldemara Sosa, Stanisława Kalinowskiego i Jacka Uchmana. Była promotorem doktoratów honoris causa oraz przygotowała referaty laudacyjne o twórczości naukowej prof. Janosa Kornaya (1993) i prof. Józafa Kalety (2001).

Dziękując Jubilatkom za wieloletnie zaangażowanie w pracy naukowej i dydaktycznej składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz wielu dalszych pogodnych dni w zdrowiu i w dobrym samopoczuciu.

Akademia poczwórnie złota

Uczelniane zespoły sportowe zdobyły cztery złote medale na Akademickich Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w następujących dyscyplinach:

Trener:mgr Wojciech Chojak

Skład zwycięskiej drużyny: Anna Augustowska, Magdalena Tokarska, Monika Frączkiewicz, Izabela Sokołowska, Marta Nagel, Anna Tomalik, Marta Krauze, Dorota Stempniewicz, Marta Walichewicz (kpt.), Anna Nowak.

Trener:mgr Przemysław Przyłuski

Skład zwycięskiej drużyny: Piotr Panek, Tomasz Szczepek, Dominik Korek, Łukasz Kotala, Tomasz Kałuziak ,Paweł Andruszkiewicz, Radosław Początek, Damian Kuciel (kpt.zespołu), Paweł Jaskólski, Krzysztof Kroll, Wojciech Kocik, Łukasz Tur, Tomasz Kaniecki, Mateusz Wojtowicz , Adam Szpila, Przemysław Kocój, Łukasz Chołody.

Trener: mgr Tomasz Dąbrowski

Kobiety w składzie: Anna Kaczmarzyk, Katarzyna Krztoń, Klaudia Ferdzyn, Halina Geremek

Mężczyźni w składzie: mgr Rafał Michalak (pracownik AE), Andrzej Przychodny, Kamil Kawa, Dariusz Herc.

Warto również wspomnieć o zajęciu przez naszych studentów pod wodzą mgr. Stanisława Wojtowicza piątego miejsca w koszykówce mężczyzn (Wrocław 4 – 8.05.05) i czwartego miejsca w aerobiku sportowym (Gdańsk 21 – 23.04.2005) – trenerką jest pani mgr Bożena Wolna.

Pod koniec maja odbędą się jeszcze zawody z badmintona, tenisa ziemnego i lekkiej atletyki. Serdecznie gratulujemy!

Studencka samopomoc w Ślężaku

Studenci psychologii (woluntariusze) pełnią dyżury w Ślężaku. W każdą środę godz. 17-19 studenci mogą spytać o badania kontrolne np. na AIDS lub po prostu porozmawiać o swoich problemach. Studenci psychologii nie mają jeszcze uprawnień do przeprowadzania badań i w razie potrzeby kierują do specjalisty. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce finansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Spotkanie wspomnieniowe

Spotkanie poświęcone refleksji nad dziedzictwem Jana Pawła II pozostawionym Polakom, pracownikom nauki i studentom organizuje w dniu 17 maja o godz. 15.30 w sali im. W. Stysia NSZZ Solidarność AE. Spotkanie, zorganizowane w wigilię 85. urodzin Karola Wojtyły poprowadzi dr Marek Biernacki, a udział wezmą prof. prof. Bożena Klimczak i Józef Łukaszewicz.

Prezentacja sprzętu

Dział Aparatury Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wraz z firmą „TOREL” zaprasza zainteresowanych w dniu 17.05.2005 r. na godzinę 10.00 do budynku „A” sala 218, na prezentację sprzętu audiowizualnego i urządzeń biurowych firmy „Sharp Electronics Poland”.

Udział w prezentacji można potwierdzić pod adresem: skorek@credit.ae.wroc.pl

Opłata rekrutacyjna

Decyzją prorektora ds. dydaktyki, prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w roku 2005/06 wynosi 80 zł. Osoby niepełnosprawne zapłacą 30 zł.

Konkursy i zaproszenia

Szkoła letnia

Opole, Berlin, Bruksela – kolejno w tych trzech miasta obędzie się tegoroczna VII edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej pt. ”Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo europejskie”. Organizatorami są m.in. Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska, Kwatera Główna NATO w Brukseli oraz Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego z Nicei (CIFE). Szkoła jest skierowana do studentów ostatnich lat i absolwentów a odbywać się będzie w dniach 1-15 września. Językiem wykładowym jest j. angielski. Szczegóły tutaj.

Debata polsko-francuska

20 maja o godzinie 13.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się debata, w której wezmą udział doradca ds. ekonomicznych Prezydenta Kwaśniewskiego prof. Witold Orłowski i francuski naukowiec Państwowego Ośrodka Badań Naukowych prof. Elie Cohen. Głównym tematem będzie problematyka dotycząca kwestii gospodarczych i społecznych. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z modelem wzrostu gospodarczego w Europie, polityką budżetową, zarządzaniem europejską gospodarką, polityką fiskalną i społeczną oraz strategią lizbońską.

Powyższe spotkanie wpisuje się w ramy cyklu debat pod tytułem "Debaty francusko-polskie na temat Traktatu konstytucyjnego" i jest organizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr. Debata będzie tłumaczona symultanicznie po francusku i po polsku.

Z Kłodzka do Parlamentu Europejskiego

Dr Stanisław Jałowiecki Poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza konkurs na najciekawszą pracę magisterską, licencjacką lub zaliczeniową (eseje/referaty nie krótsze niż 20 stron) z lat 2004 – 2005 dotyczącą zagadnień związanych z Unią Europejską. Nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów wyższych uczelni zamieszkałych w powiecie kłodzkim.

Prace należy przesyłać lub osobiście dostarczyć do 8 lipca 2005 r. do Biura Poselskiego przy ul. Okrzei 20, 57-300 Kłodzko Regulamin oraz więcej informacji na: www.jalowiecki.pl

Europejski konkurs

III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską „Polska a Unia Europejska” ogłosiła krakowska Akademia Ekonomiczna wspólnie z fundacją im. Andrzeja Urbańczyka. Patronat nad konkursem objęła między innymi KRASP, a członkiem jury ubiegłorocznego konkursu był prof. Jan Rymarczyk. Nagroda za I miejsce wynosi 5000 zł. Szczegóły tutaj.

My, Wrocławianie

Na wykład dr. hab. Stefana Bednarka, prof. UWr. pod tytułem „Wielokulturowość Wrocławia i Dolnego Śląska” inaugurujący projekt interdyscyplinarny „My, Wrocławianie” zaprasza Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, w dniu 15 maja o godz. 16.00.

Wokół nas

Kredyty studenckie

Minister ENiS opublikował komunikat dotyczący liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2004/05. Wynika z niego, że w ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu kredytowego, skorzystało z niego 243,9 tys. studentów, z czego 31.971 w ubiegłym roku akademickim. Zdaniem ministra wzrost liczby udzielonych kredytów wynikał z trzech zmian wprowadzonych w 2004 r.: podwyżce raty kredytu z 460 do 600 zł, przesunięciu terminu rozpoczęcia spłaty na 2 rok po ukończeniu studiów oraz przyznania uprawnień kredytowych studentom wyższych szkół wojskowych.

78,3% kredytobiorców w ub. roku akademickim studiuje w uczelniach państwowych, 32,7% to słuchacze uniwersytetów. Kredyty otrzymali przede wszystkim studenci zarządzania i marketingu i pedagogiki (po 7%). 7,4 tys. kredytobiorców skorzystało z umorzenia kredytu, głownie z powodu znalezienia się w grupie 5% najlepszych studentów.

Plagiat bez przedawnienia

Zdobyte nieuczciwie stopnie i tytuły naukowe będą odbierane a plagiat ścigany z urzędu – wprowadzenie takiego zapisu do ustawy o szkolnictwie wyższym proponuje posłom prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich. Według fundacji 10-15% prac na uczelniach nie jest pisanych samodzielnie. Najczęściej powielane są prace dyplomowe. Jak donosi Rzeczpospolita z 13 maja, z programu plagiat.pl, umożliwiającego wykrywanie niesamodzielnych prac, korzysta 21 polskich uczelni. Tymczasem, sądząc po rosnącej liczbie ofert w internecie, zjawisko handlu pracami dyplomowymi narasta – mówi prof. Woźnicki.

Sprzedaż wiązana

Ulga w opłatach za każdego przyprowadzonego kolegę, udział w konkursie z nagrodami za werbunek większej liczby osób (do wygrania wczasy na nartach, pod żaglami lub roczne zwolnienie z czesnego) – takie sposoby na powiększeni liczby studentów stosują niektóre uczelnie prywatne. Jedna z katowickich szkół w ramach promocji grupowej ofiarowywała piłkę nożną, jeśli zapisywało się więcej osób. Ta sama szkoła wręczała każdemu zapisanemu kartę startową do telefonu komórkowego. Signum temporis.

Konkurs na stanowisko rektora

Uniwersytet Humboldta w Berlinie ogłosił międzynarodowy konkurs na stanowisko rektora. Podstawową cechą wymaganą od kandydata jest charyzma, następnie umiejętność komunikacji. Wybitne osiągnięcia naukowe są dopiero na trzecim miejscu. Berliński Uniwersytet liczy około 33 tysięcy studentów i należy do najważniejszych w kraju. Zainteresowani znajda szczegóły tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem