W Akademii

Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości zajął I miejsce w kraju w III Rankingu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Akademii Ekonomicznej został oceniony jako najszybciej rozwijająca się organizacja w sieci. Od chwili powstania w kwietniu 2005 r. podpisał umowy z 6 firmami oraz osiągnął najwyższe przychody w skali kraju. Firmy działające w ramach Inkubatora oferują m.in. usługi reklamowe i promocyjne, informatyczne i szkoleniowe. Paweł Wencel, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z Wrocławia, podjął współpracę z Biurem Rozwoju Gospodarczego UM Wrocław oraz najskuteczniej wypromował II Konkurs na Najlepszy Biznesplan w AIP, co zaowocowało największą liczbą prac konkursowych w kraju. W rezultacie, już w najbliższym czasie, swoją działalność w ramach Inkubatora rozpoczną nowe firmy, m.in. Doradztwo europejskie - Europrojekt, Pomoc Ofiarom Wypadków oraz firma zajmująca się wdrażaniem Otwartego Oprogramowania.

Coś dla ciała

Studium WFiS informuje, że zapisy na zajęcia rekreacyjne dla naszych pracownic odbędą się 8 września o godz.15.30. Karnety w cenie 205 zł do nabycia w pok. 105 SWFiS.


Są jeszcze wolne miejsca na basen. Zainteresowani mogą rezerwować karnety poprzez internet w dniach 7-9 września. Za karnety zarezerwowane w tych dniach należy zapłacić w kasie uczelni w budynku G. Strona zapisów: kliknij tutaj.

Niezależny głos studencki

Ze strony serwisu dla studentów można wejść na Niezależne Forum Studentów AE­ (h­ttp://www.aewrocforum.cxc.pl/phpbb2/portal.php). Zachęcamy zwłaszcza nowych studentów do korzystania i - tą nieformalną drogą - przygotowania się do czekającego ich nowego (lepszego) życia.

Jesteśmy członkiem EUPRIO

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu zgłosiła swój akces do EUPRIO podczas konferencji odbywającej się w Krems w Austrii w dniach 1-4 września. Obok nas członkami EUPRRIO zostały m.in. poznańska AE, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Wrocławska, której przedstawiciel, dr Marek Zimnak, został wybrany przedstawicielem Polski we władzach stowarzyszenia.

The Association of European Universities Public Relations and Information Officers EUPRIO powstało w maju 1986 w Brukseli przy wsparciu Komisji Europejskiej, co zostało oficjalnie ogłoszone na Konferencji Ministrów Edukacji UE w Hadze w tym samym roku.


Spotkanie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 13 września (we wtorek) o godz. 10.00 w bud. M, pok. 16.

Wokół nas

Kodeks dobrych praktyk na uczelniach powstaje pod egidą Fundacji Rektorów Polskich. Piętnowane w nim będą naganne (ale nie karane) zachowania takie, jak obrażanie studentów, podkręcanie wyników badań w celu zgarnięcia nagrody czy nieuczciwe głosowanie na radzie wydziału. Pracami zespołu kierować będzie ks. prof. Andrzej Szostek, etyk i filozof, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rekrutacja po nowemu

Rektorzy wyższych uczelni na pierwszym podczas sierpniowego spotkania wyciągnęli wnioski z tegorocznej rekrutacji i wspierani przez Ministra Mirosława Sawickiego zaapelowali o przesunięcie o dwa tygodnie przyjmowania dokumentów od maturzystów podczas rekrutacji przyszłorocznej. Tegoroczni absolwenci w wielu przypadkach zmuszani byli do wyboru uczelni przez otrzymaniem wyniku matury, co powodowało wiele zamieszania i nerwów. Minister zapowiedział również, że podczas przyszłorocznej rekrutacji uczelnie będą mogły pobierać wyniki maturzystów drogą elektroniczną, co znacznie uprości życie przyszłym studentom.

Nowe stypendia

Zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studenci będą mogli ubiegać się o stypendia na wyżywienie i mieszkaniowe. Jak informuje MEN do stypendium na wyżywienie będą mieli prawo studenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Stypendium mieszkaniowe będą mogli otrzymywać studenci studiów stacjonarnych (również ci, którzy nie pobierają stypendium socjalnego), zmuszeni do mieszkania w akademiku lub na stancji ze względu na uciążliwość dojazdu na studia z domu rodzinnego.


Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Luty został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że prof. Luty przewodniczy również, od wiosny br., Konferencji Rektorów Szkół Polskich.


Nowości VIII DFN Organizmy Genetycznie Modyfikowane - nadzieja naszego świata czy trucizna XXI wieku? albo Eutanazja – miłosierdzie czy zbrodnia? to tylko niektóre tematy „medyczne” na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, który – przypomnijmy – rozpoczyna się 16 września. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa w bloku medycznym. Program jest dostępny w witrynie www.festiwal.wroc.pl


9 września 2005 r. wejdzie z życie nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę podpisane przez Ministra Nauki i Informatyzacji. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 161 poz. 1359.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem