W Akademii

Profesor dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, powołana przez Rektora prof. Bogusława Fiedora na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, została 16 listopada br. członkiem Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (EPOQS). Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w przededniu konferencji pn. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, której gospodarzem była SGH w Warszawie. Osoby zainteresowane tematyką konferencji znajdą informacje na stronie www.fundacja.edu.pl


Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, prof. Jarosław Witkowski podpisał, w imieniu Uczelni umowę z Uniwersytetem Technicznym w Kaiserlautern (Niemcy) o powołaniu Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, do obsługi projektu ADHOC dotyczącego rewitalizacji historycznych centrów w 10 miastach w kilku krajach Europy wschodniej. W Polsce projekt obejmie Jelenią Górę i Płock. Wniosek ma być finansowany w ramach programu EU Interreg III 3B w kwocie 200 tys. euro, rozpocznie się w kwietniu 2006 i będzie realizowany przez blisko 2 lata.

Działania EZIG mają obejmować monitoring naukowy zagadnienia (studia wykonalności, konferencje, itp.) również pod kątem odtworzenia więzi społecznych. Kierownikiem projektu, realizowanego po stronie polskiej przez pracowników wydziału GRiT, jest dr Bartłomiej Rodawski z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki.

Ponieważ jest to projekt nowatorski planowane jest stworzenie banku dobrych praktyk.


W związku z galą rankingu "Najlepsi z najlepszych" organizowanego przez Stowarzyszenia WIGGOR 6 grudnia ogłoszone zostały godziny rektorskie od 12.00 do 14.00.


Kwestor informuje, że dokumenty rozliczeniowe za rok 2005 (faktury, asygnaty, zaliczki, delegacje, etc.) będą przyjmowane do dnia 16 grudnia.


Paczki „mikołajkowe” dla dzieci od można odbierać 1 grudnia w Dziale Socjalnym, bud,"P" pok.14 w godz. 9.00 – 14.00.


Tenory i basy są potrzebne chórowi AE „Ars Cantandi” w celu osiągnięcia pełnego brzmienia. Panowie obdarzeni takim głosem mogą zgłaszać się podczas prób chóru w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 18.30 – 21.00 do dawnej auli w bud. A.


Biuro Promocji i Wydawnictwo przygotowują uczelnianą kartkę świąteczną. Magazyn w bud. Z będzie wydawał kartki katedrom od połowy przyszłego tygodnia.


Biuro Promocji prosi katedry o nadsyłanie informacji o planowanych w roku 2006 konferencjach naukowych, celem umieszczenia ich na stronie WWW uczelni.

Zaproszenia

Wrocławski Instytut Edukacji Społecznej poszukuje studentów - wolontariuszy do współpracy przy organizacji projektu MEDIA 2006. Celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, jaki wpływ na ich postawy, przekonania i wybory życiowe mają media, a realizacja tego zamierzenia odbędzie się poprzez organizację serii paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata mediów oraz cyklów szkoleniowych, dotyczących zagadnień public relations.

Udział w grupie projektowej mogą wziąć osoby w wieku 19 - 24 lata, dysponujące wolnym czasem.

Instytutem Edukacji Społecznej proponuje szkolenia wewnętrzne, możliwość zdobycia doświadczenia w profesjonalnej organizacji dużego projektu społecznego.

Zgłoszenia, zawierające krótką prezentację własnej osoby, należy przesłać e-mailem na adres ies@ies.org.pl.


Kolegium Europy Wschodniej zaprasza na spotkania z cyklu ACADEMIA UNIUS EUROPAE:

Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Kolegium przy ul. Kiełbaśniczej 5. Wstęp wolny.

Konkursy

15 000 zł może otrzymać autor najlepszej pracy magisterskiej w konkursie pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”, ogłoszonym przez Fundację BRE Banku. Prace związane z tematem konkursu muszą być obronione w latach 2005 i 2006. Termin nadsyłania mija 30 września 2006 r. Szczegóły konkursu dostępne w dziekanatach.

Wokół nas

Festiwal nauki mógłby trwać cały rok, gdyby udało się zbudować we Wrocławiu Centrum Nauki, na wzór działających już w różnych miastach w Europie i na świecie. Taki postulat na rzecz powstania placówki promującej naukę w ogóle, a wrocławską w szczególności, wysuwa prof. Kazimiera Wilk, dyrektor wrocławskiego Festiwalu Nauki. Projekt poparli rektorzy wrocławskich uczelni oraz władze miasta. W centrum znalazłoby się m.in. studio telewizyjne i internetowe, multimedialne planetarium a także pawilon dla najmłodszych. Jeżeli udałoby się zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej, centrum powstałoby już za 3 lata.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem