W Akademii

Posiedzenie Senatu 23 listopada 2006 roku

Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia Senatu jest dostępne w Rektoracie. Uchwały Senatu znajdują się na stronie Dla pracowników.


Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska została wybrana przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2006-2009. Pani Profesor zastąpiła na tym stanowisku prof. Emila Panka z AE w Poznaniu.


Dwóch Studentów Akademii Ekonomicznej, Paweł Pinis (II rok NE) i Kamil Wachulak (II rok ZI), otrzymało w II terminie stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe. Do Ministerstwa wpłynęło łącznie 355 wniosków, a przyznano 266 stypendiów wynoszących 1300 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że w I terminie, w październiku br, studentki: Agata Mokrzycka i Joanna Biernat otrzymały stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.


Oddział Informacji Naukowej Biblioteki AE zaprasza do testowania nowego serwisu Proquest SAFARI.

Safari Books Online to elektroniczna biblioteka oferująca dostęp do pełnych tekstów książek. Zawiera książki takich wydawnictw jak: O'Reilly & Associates, Inc., The Pearsons Technology Group, Microsoft Press (a pośrednio Cisco Press, Addison Wesley i inni). Więcej na stronie Biblioteki.


Wrocławskie Uczelnie podzieliły 50 milionów euro, które w przyszłym roku otrzymają z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego, tytułem dofinansowania projektów priorytetowych w latach 2007-2013. Uzgodnione dofinansowanie wyniesie 60% wartości zgłoszonych projektów. Sztandarowa inwestycja Akademii Ekonomicznej, Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, ma być realizowana w latach 2007-2010 i jej wartość szacowana jest na 50 mln zł, z czego 30 mln pokryje fundusz unijny. Wkład własny uczelni, 20 mln zł, będzie współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 15 mln zł.

Wrocław jest jednym miastem, którego Uczelniom udało się, wspólnie z Marszałkiem Województwa, uzgodnić podział środków na dofinansowanie własnych projektów. Dodajmy, że na 17 projektów kluczowych, tzn. niepodlegających procedurze konkursowej, zgłoszonych do realizacji na Dolnym Śląsku aż 5 zgłosiły Uczelnie.


Uczelniane kartki świąteczne można pobierać z magazynu w budynku Z. Kartki są dostępne również w wersji anglojęzycznej.

Konkursy

Procter & Gamble IDS Case Study Studenci 2-5 roku studiów magisterskich dowolnego kierunku, zainteresowani zastosowaniami technologii informatycznych wspomagających rozwiązania biznesowe i posługujący się biegle j. angielskim, mogą wziąć udział w dwudniowym warsztacie organizowanym w Warszawie przez firmę P&G, w dniach 14-15 grudnia.

Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega praca w IDS, zaprojektują rozwiązania z obszaru Interactive Marketing dla działu marketingu w P&G, sprawdzą się w zarządzaniu prawdziwym projektem IT.

Szczegóły na stronie: http://kariera.procter.pl


Najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance w ramach IX edycji konkursu organizowanego przez Fundację WARTA i Kredyt Bank SA, można zgłaszać do 31 stycznia 2007 r. W konkursie przyznawane są dwie równorzędne nagrody w obu kategoriach. Nagrody za prace magisterskie wynoszą - 8 tys. zł, za prace doktorskie - 12 tys. zł , w kategorii specjalnej - bancassurance - 10 tys. zł.

Pełna informacja o konkursie znajduje się na stronie http://www.warta.pl/

Wokół nas

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz drugi ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda - 5000 zł netto - jest przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat Termin składania wniosków upływa 31 stycznia. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej http://www.ksz-fnp.org/


Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wykaz projektów standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów. Uwzględnia on trzy spośród prowadzonych na naszej uczelni – ekonomię, informatykę i ekonometrię, zarządzanie i inżynierię produkcji – opisując szczegółowo wymagania programowe dotyczące studiów I i II stopnia.

Powołanie Grupy Roboczej zajmującej się Krajową Strukturą Kwalifikacji

W związku z przyjęciem podczas Konferencji Ministrów ds. szkolnictwa wyższego krajów w Bergen w 2005 roku Ramowej Struktury Kwalifikacji w Obszarze Szkolnictwa Wyższego kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim podjęły działania mające na celu opracowanie Narodowych Ram Kwalifikacji.

W dniu 5 października 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Grupę Roboczą zajmującą się opracowaniem Krajowej Struktury Kwalifikacji (KSK) dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Opracowanie Krajowej Struktury Kwalifikacji ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na efekty kształcenia i zmierza do uzyskania:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem