Wydanie 10 (110)

18 grudnia 2009 r.

NA UNIWERSYTECIE

Życzenia JM Rektora

Szanowni Państwo.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Studenci oraz Absolwenci naszej Almae Matris!

Tak szybko, prawie niepostrzeżenie minął kolejny rok w naszym życiu. Mam nadzieję, że był on udany dla Was w każdym wymiarze: osobistym i rodzinnym, zawodowym, społecznym i towarzyskim. Jak każdy poprzedni przechodzi on już powoli do historii. Jak zwykle wieńczy go okres szczególny, czas budzący u nas zawsze radość i nadzieję na lepsze jutro naszych rodzin, instytucji, w których pracujemy czy działamy społecznie. na lepszą przyszłość naszego narodu i państwa. Te szczególne nadzieje budzi w nas kolejna rocznica Bożego Narodzenia, a także nadchodzący krótko po niej Nowy Rok.

Szanowni Państwo.

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą dla Was inspiracją do refleksji i zadumy nad tym, co w życiu najważniejsze i co ma wartość nieprzemijającą: miłość i szczęście w rodzinie, radość z obcowania z bliskimi, umiejętność dawania siebie innym.

Z okazji tych Świąt przekazuję Państwu płynące z głębi serca życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych najbliższych, a także umiejętności znajdowania równowagi między wartościami transcendentnymi i doczesnymi.

Wesołych, zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2010

życzy prof. Bogusław Fiedor.


Posiedzenie Senatu

Senat na posiedzeniu w dniu 17 grudnia zajął się głównie sprawami osobowymi.

 Na początku JM Rektor wręczył listy pochwalne:

Senatorowie wyrazili zgodę na zatrudnienie:

Zatwierdzono również regulamin wynagradzania w ramach projektów unijnych realizowanych na naszej uczelni. Przypomnijmy, że wartość  realizowanych projektów wynosi około 40 mln. zł.

Prof. Andrzej Gospodarowicz zapoznał Senatorów z założeniami Strategii Rozwoju Szkolnictwa  Wyższego, opracowanymi na zlecenie KRASP przez Fundację Uczlelni Polskich oraz Ernst&Young. Są one dostępne na stronie krasp.org.pl  Pracownicy mogą wysyłać swoje uwagi na ręce prof. Gospodarowicza w celu wypracowania wspólnego stanowiska naszego środowiska naukowego.

Rektor zaprosił na spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Częstochowy z prof. Woźnickim, przewodniczącym FRUP, poświęcone reformie, które odbędzie się w sali Oratorium Marianum (UWr.) w dniu 15 stycznia o godz. 9.00.

Na zakończenie posiedzenia, ustępujący przewodniczący RUSS, Bartłomiej Postek, omówił najważniejsze inicjatywy Samorządu w mijającej kadencji i przedstawił nowego przewodniczącego –  Witolda Abramowicza.


Termin składania wniosków

Zbliża się termin składania wniosków na realizacje projektów badawczych finansowanych przez MNiSW. Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką,

prof. Wanda Kopertyńska informuje, że zwiększona została przez MNiSzW pula środków na finansowanie projektów badawczych, dlatego też warto z nich  skorzystać.  Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do Sekcji Badań Naukowych i Ekspertyz Gospodarczych do dnia 15.01.2010r.

Osoby, które złożyły wnioski w lipcu, mogą sprawdzić czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W przypadku nieotrzymania środków na sfinansowanie projektu badawczego, proszę zapoznać się z recenzjami i zachęcam do ponownego składania wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z :

Barbara Sarapuk      tel. 0-71-36-80-137

Barbara Mielcarz     tel. 0-71-36-80-104


Umowa partnerska

15 grudnia  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego podpisał umowę partnerską z Chartered Financial Analyst Institute. CFA Institute administruje programem edukacyjnym stanowiącym międzynarodowy standard, jeśli chodzi o zawód analityka finansowego i zarządzającego portfelem inwestycyjnym, ale również w dużym stopniu zawód dyrektora finansowego dużego przedsiębiorstwa i wydaje najbardziej prestiżowe  certyfikaty zawodowe w obszarze nowoczesnych finansów -  certyfikat analityka finansowego. Przez wielu ekspertów uważany jest za tzw. Złoty Standard w zakresie certyfikatów finansowych. Jest to pierwsza tego typu umowa podpisana z uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej.

Program będzie realizowany w ramach anglojęzycznych studiów Master studies in finance, których kierownikiem jest prof. Krzysztof Jajuga.


Konferencja Kuźni Kadr 2

Menedżer Projektu,  dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,  zaprasza na konferencję promocyjno-informacyjną projektu: Kuźnia Kadr 2, która odbędzie się 18 grudnia o godzinie 17.00 w sali 214, bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego. Konferencja poświęcona jest kształceniu ustawicznemu oraz promocji szkoleń otwartych. Zobacz program.


Teraz Polska Promocja

Praca magisterska Marcina Nowika pt. Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008, której promotorem jest dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UE otrzymała wyróznienie w III edycji konkursu„Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Konkurs jest organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjneggo, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Organizację Turystyczną, służy popularyzacji tematyki gospodarczej promocji Polski wśród studentów, grona akademickiego i opinii publicznej.


Zapisy na basen

Na stronie SWFiS znajdują się informacje dotyczące zapisów na basen w semestrze letnim 2009/2010


Wizyta prof. Leszka Balcerowicza

Przedstawiciele Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, założonej przez prof. Leszka Balcerowicza, podczas spotkania z JM Rektorem uzgodnili termin wizyty  Profesora na naszej uczelni na 13 stycznia. Wykład będzie poświęcony 20 rocznicy wprowadzenia reform gospodarczych


WOKÓŁ NAS

Prodoktoranckie uczelnie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła wyniki II edycji „Konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce". Spośród 42 uczelni, które zgłosiły się do konkursu, wyłoniono cztery, najbardziej wspierające badania i prace doktorantów, szkoły wyższe. Zwycięzcą został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drugie miejsce uzyskał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, trzecie ex aequo zajęła Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski.

Konkurs organizowany przez Krajowa Reprezentację Doktorantów pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, ma na celu wskazanie i promowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla doktorantów wprowadzonych przez polskie szkoły wyższe


 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca do zapoznania się:


7. edycja Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (MFW) adresowana do studentów (po drugim roku studiów I stopnia) zainteresowanych podjęciem studiów II stopnia. O stypendia aplikować mogą również osoby zainteresowane odbyciem części studiów doktoranckich albo podjęciem studiów podyplomowych. Wnioski należy składać - on-line - bezpośrednio do Wyszehradzkiego Programu  Stypendialnego  MFW - www.scholarships.visegradfund.org

Termin składania wniosków upływa dnia 31 stycznia 2010 r.


 
Wysyłającym życzenia świąteczne dedykujemy maksymę prof. Kazimierza Wyki:
Dziennik to Ja, list to Ty.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem