Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w  ramach programu „Doktorat wdrożeniowy I” w roku akademickim 2019/2020


I. 04.09.2019  do 09.09.2019 do godz. 23:59 – termin elektronicznej rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych Kandydatów.
  W tym terminie
•    Utwórz konto kandydata na stronie rekrutacji
•    Uzupełnij wszystkie wymagane dane, wgraj zdjęcie i scany dokumentów
•   Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych na indywidualne konto rozliczeniowe, wskazane w systemie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Uczelnia nie uzupełnia danych w systemie rekrutacyjnym, a jedynie weryfikuje ich poprawność.
Uwaga: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych umieszczonych w systemie. Ostatecznej ich weryfikacji i zatwierdzenia dokona Komisja Rekrutacyjna w momencie przyjmowania kompletu dokumentów.

10.09.2019 do godziny  16.00 – informacja nt. zakwalifikowania się do rozmów z Komisją Rekrutacyjną (zamieszczona na indywidualnym koncie kandydata).
U Kandydatów w zakładce zgłoszenia rekrutacyjne w okienku Status Kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku Komentarz informacja dotycząca miejsca i terminu rozmowy.

18.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wymagane jest przedstawienie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych

20.09.2019 do godz. 18.00 – Ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania w ramach  programu „Doktorat wdrożeniowy” w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów.

02.10.2019 do godz. 18.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów. KONIEC REKRUTACJIzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem