„Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców”

Szanowni Państwo


Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej


Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców


Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25 kwietnia 2012 r.

Głównym celem konferencji będzie prezentacja wyników badań naukowych dotyczących warunków i możliwości implementacji idei organizacji sprzyjającej ludziom czyli takiej, która – mając na uwadze swoje interesy związane z finansami i rozwojem – respektuje także interesy pracobiorców zaangażowanych w jej działalność.
 
UWAGA !!!
W przesłanym Państwu programie omyłkowo przypisano datom nazwy dni tygodnia – konferencja odbędzie się we wtorek (24.04) i środę (25.04).
 
 

Program obrad

Miejsce obrad – Hotel Qubus – ul. Św. Marii Magdaleny 2 (przy Rynku)

24.04.2012 – wtorek
 

11:00 – 13:00     Rejestracja uczestników –  recepcja hotelu „Qubus”

12:00 – 13:00     Lunch w restauracji hotelu „Qubus”

13:00 – 13:15    Otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta – kierownik Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych

prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek – prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Sesja plenarna cz. I

Przewodniczy prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Nogalski

13:15 – 13:30               prof. dr hab. Janusz Strużyna

Miopia zarządzania zasobami ludzkimi na tle ewolucji polskich organizacji

13:30 – 13:45               prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk, dr Lidia Kaliszczak

Przesłanki podmiotowości pracobiorcy w zmieniającej się organizacji

13:45 – 14:00               prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski

Orientacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji

14:00 – 14:30               Dyskusja

14:30 – 14:45               Przerwa na kawę

 

Sesja plenarna cz. II

Przewodniczy prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

14:45 – 15:00               dr Teresa Kupczyk

Definiowanie sukcesu zawodowego przez pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska – wyniki badań własnych

15:00 – 15:15               dr inż. Anna Cierniak-Emerych

Interesy pracobiorców chronione prawem oraz ich respektowanie w polskiej praktyce gospodarczej  

15:15 – 15:30               prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg, dr hab. Dagmara Lewicka

Dyskryminacja w miejscu pracy. Skala zjawiska, analiza symptomów, działania zapobiegawcze  

15:30 – 16:00              Dyskusja

16:00 – 17:00               Przerwa kawowa

17:05                          Wspólne wyjście spod hotelu „Qubus” na wycieczkę po Wrocławiu (zwiedzanie tramwajem „Retro” najciekawszych miejsc starego Wrocławia)

20:00                          Integracyjna kolacja w restauracji-piwiarni „BERNARD” – Rynek 35

 

 

25.04.2012 – środa
 

Sesja II

Przewodniczy prof. dr hab. Zdzisława Janowska

9:00 – 9:15                   prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

Oddziaływanie zmian w polskim systemie gospodarczym na relacje: kadra kierownicza – pracownicy przedsiębiorstw

9:15 – 9:30                   prof. dr hab. Anna Lipka

Jakość działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców 

9:30 – 9:45                   prof. dr hab. inż. Wanda Kopertyńska

Równowaga praca zawodowa a życie prywatne pracowników – doświadczenia badawcze z przedsiębiorstw 

9:45 – 10:00                 dr inż. Łukasz Skowron

Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników

10:00 – 10:15               dr Anna Rogozińska-Pawełczyk

Kontrakt psychologiczny w organizacji – w poszukiwaniu nowej równowagi

10:15 – 10:45               Dyskusja

10:45 – 11:00               Przerwa na kawę

 

Sesja III

Przewodniczy prof. dr hab. Henryk Bieniok

11:00 – 11:15               dr hab. Alicja Miś, prof. UEK

Tożsamość generacji w organizacji. Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

11:15 – 11:30               prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, mgr Paweł Łukasik

Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera

11:30 – 11:45               dr Katarzyna Wojtaszczyk

Respektowanie interesów pracowników warunkiem budowania silnej marki pracodawcy 

11:45 – 12:00              dr Joanna Cewińska

Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych

12:00 – 12:15               dr  Małgorzata Striker

Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych

12:15 – 12:45               Dyskusja

12:45 – 13:00               prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta

Zamknięcie konferencji

13:00 – 14:00               Obiad – restauracja hotelu „Qubus”

Ograniczenie czasowe uniemożliwiło zaplanowanie wystąpień wszystkich Autorów referatów. Liczymy na aktywny udział w dyskusjach wszystkich Uczestników naszej konferencji.

 

Miejsce konferencji

Hotel „Qubus” ****
ul. Św. Marii Magdaleny 2
 
 

Hotele, w których istnieje możliwość rezerwacji noclegów na hasło naszej konferencji.

 Hotel „Qubus”

ul. Św. Marii Magdaleny 2

50-103 Wrocław

tel. (+4871) 797 98 00

fax. (+4871) 341 09 20

 

 

 Hotel Scandic Wrocław

ul. Piłsudskiego 49/57

50-032 Wrocław

tel. (+4871) 787 01 45

fax. (+4871) 787 00 01

e-mail: marta.stawinska@scandichotels.com

Prosimy o samodzielne rezerwowanie noclegów.
 
 

Dla ułatwienia podajemy także listę hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca konferencji:

 

Hotel „Mercure Panorama”* * * pl. Dominikański 1
(Rynek i okolice) 50-159 Wrocław
tel. (071) 32-32-700   fax (071) 344-36-81
mer.panorama@orbis.pl

Hotel „Tumski"* * * Wyspa Słodowa 10
(Rynek i okolice) 50-266 Wrocław
tel.: (071) 322-60-99,88   fax (071) 322-61-13
e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl

Art Hotel * * * * ul. Kiełbaśnicza 20
(Rynek i okolice) 50-110 Wrocław
tel. (071) 78-77-100, 78-77-103   fax (071) 342-39-29 e-mail:
info@arthotel.pl

Hotel „Patio" * * * ul. Kiełbaśnicza 24-25
(Rynek i okolice) 50-110 Wrocław
tel. (071) 37-50-400 do 405 (recepcja, rezerwacja)
 fax (071) 34-39-149 e-mail: marketing@hotelpatio.pl

„Best Western Hotel Prima” * * * * ul Kiełbaśnicza 16-19
(Rynek i okolice) 50-110 Wrocław
tel. (071) 782-55-55   fax (071) 342-67-32
e-mail: prima@bestwestern-prima.pl

Dwór Polski * * * * ul. Kiełbaśnicza 2
(Rynek i okolice) 50-108 Wrocław tel. (071) 372-34-15   fax (071) 372-34-19 reception@dworpolski.wroclaw.pl
 

Ramowy program konferencji
Rada programowa konferencji

 
 Prof. dr hab. dr h.c. Ber Haus (UE Wrocław)
 
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Czerska (UG)
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz (SGH)
Prof. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej Karbownik (PŚl)
Prof. dr hab. Jan Lichtarski (UE Wrocław)
Prof. dr hab. Tadeusz Listwan (UE Wrocław)
Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Nogalski (UG)
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (UE Kraków)
Prof. dr hab. Janusz Strużyna (UE Katowice)
Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak (UŁ)
Prof. dr hab. Czesław Zając (UE Wrocław)
Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg (AGH)  

Terminarz prac organizacyjnych 

 
Do 15.07.2011 Rejestracja kart zgłoszeniowych
  
Do 30.09.2011 Nadsyłanie pełnych tekstów referatów
  
Do 31.01.2012 Wniesienie opłaty konferencyjnej
  
Do 30.03.2012 Przesłanie przez organizatorów dokładnego programu konferencji  


Opłata konferencyjna

1200 zł – publikacja w języku polskim 
1500 zł – publikacja w języku angielskim

Opłata obejmuje:
- opublikowanie referatu
- materiały konferencyjne
- wyżywienie i imprezy towarzyszące
   

  Informacja dla uczestników, którzy jeszcze nie opłacili udziału w konferencji

 Prosimy o dokananie wpłat na zmienione konto tj.:

PEKAO Bank Pekao S.A.
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: „Człowiek i praca”  oraz podając nazwisko i imię uczestnika

    Informacja dla uczestników, którzy już opłacili udział w konferencji

Wszystkie opłaty wniesione na pierwotnie podane konto są prawidłowe. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian.

Organizatorzy

Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 36-80-411 (421)
e-mail: czlowiek_praca@ue.wroc.pl 
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem