prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej
bud. B, pok. 216

Kontakt:
E-mail:  

Informacje / konsultacje:

ZAPRASZAM DO KONSULTACJI STUDENTÓW, KTORZY CHCĄ U MNIE PISAC PRACE DYPLOMOWE! Kontakt poprzez Teams lub pocztę elektroniczną. Przyczyną zmiany formy kontaktu jest COVID-19.

Information / consultations:

During summer semeter 2020/2021 my consultations and seminars will be organized virtually on the MS Teams platform or via emials due to COVID-19 restrictions.


O prowadzącej

(English version below)

Bogusława Drelich-Skulska jest absolwentką uczelni z 1986 roku (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu), ukończyła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doktorat uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku. W 2012 roku ukazała się monografia pt. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary (wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), na podstawie której nadano jej tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej dotyczą międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu zagranicznego, a także ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej. Przedmiotem jej badań naukowych jest również kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwój regionalny Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.

Profesor Bogusława Drelich-Skulska, w większości jako kierownik zespołów, uczestniczyła w projektach finansowanych ze środków Jean Monnet Programme, ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem naukowym 8 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Azja-Pacyfik” podejmujących problemy ekonomiczne, polityczne i społeczne w tym regionie świata, które odbywają się od 2007 roku. Z jej inicjatywy w 2011 roku zostało powołane na uczelni Centrum Badań Azji i Pacyfiku. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Bogusława Drelich-Skulska wypromowała 14 doktorów, a pod jej opieką naukową pracuje obecnie troje doktorantów.


Publikacje: https://scholar.google.pl/citations?user=Nf9H_V0AAAAJ&hl=pl


Funkcje pełnione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Funkcje środowiskowe jako członkini stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem