dr Jakub Sukiennik

Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
adiunkt
bud. B, pok. 119
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   http://kmei.ue.wroc.pl/?q=pl
Tel.:   71 36 80 918

Informacje / konsultacje:
Konsultacje w semestrze zimowych 2018/2019 - czwartek 12:30 - 14:00
Konsultacje w tygodniu 03.12- 09.12 nie odbędą się z powodu choroby

Office hours: Thursday 12:30 – 14:00

2 ROK ZARZĄDZANIE TRYB STACJONARNY GRUPA 19:
Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami zajęcia odbywamy po wykładzie z mikroekonomii (tygodnie nieparzyste) w sali 207 A o 11:30

2 ROK ZARZĄDZANIE TRYB STACJONARNY GRUPA 20:
Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami zajęcia odbywamy w poniedziałki (tygodnie parzyste) w sali 207 A o 13:15

Publikacje:
1. Sukiennik Jakub, Cele i skutki prohibicji, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 43, Wrocław 2012, ss. 150 - 167
2. Sukiennik Jakub: Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości: przegląd piśmiennictwa, w: Alkoholizm i Narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Instytut Psychiatrii i Neurologii, vol. 25, nr 1, 2012, ss. 81-94
3. Sukiennik Jakub: Państwowa regulacja rynku wyrobów tytoniowych: ścieżka rozwoju regulacji, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 405, 2015, ss. 141-156
4. Sukiennik Jakub: Karanie z mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy wybranych teorii kary, w: Alkoholizm i Narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Instytut Psychiatrii i Neurologii, vol. 28, nr 4, 2015, ss. 251-260
5. Sukiennik Jakub: Regulacja rynku narkotyków a wolność osób, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 458, 2016, ss. 101-115
6. Sukiennik Jakub, Dokurno Zbigniew, Fiedor Bogusław: System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomista, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, nr 2, 2017, ss. 121-143
7. Sukiennik Jakub: Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii, W: Przegląd Prawa Publicznego, Wolters Kluwer, Nr 4/2017 (121), ss. 10-36
8. Sukiennik Jakub: Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 493, 2017, ss. 163-173
9. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920-1930 w świetle koncepcji path dependence, w: Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 51 T. 3., s. 277-288

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem