prof. dr hab. Patrycja Klimas

Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
Profesor Uczelni
bud. Z, pok. 705

Kontakt:
E-mail:  

Informacje / konsultacje:
Konsultacje / Office hours
Środy / Wednesdays
13:00-14:30 / 1:00-2:30 PM

UWAGA
Konsultacje prowadzone są z pośrednictwem poczty elektronicznej oraz MS Teams (rozmowa na chat / rozmowa zdalna / wideorozmowa). Mile widzane wcześniejsze umówienie spotkania oraz podanie jego celu/ów.

NOTE
Consultations are held through e-mail / MS Teams (use chat / direct call / video-call). It would be nice if you let me know about the planned meeting including its aims ;)

CU in cyberspace!
Stay safe and sound!

Biogram w wersji polskiej & Bio in English
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3912-7389
GoogleScholar.com: https://scholar.google.pl/citations?user=h00VwqEAAAAJ&hl=pl
ResearchGate.net: https://www.researchgate.net/profile/Patrycja_Klimas

[PL]
Dr hab. Patrycja Klimas jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu. Jako badaczka prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego, koncentrując się na współpracy międzyorganizacyjnej, w tym zwłaszcza koopetycji (tj. współpracy strategicznej konkurentów) rozpatrywanej w kontekście diad, sieci i różnego typu ekosystemów.
Jej zainteresowania, jak również projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce i Komisję Europejską, w największym stopniu koncentrują się na branżach high-tech i kreatywnych, w tym branży lotniczej, oprogramowania, gier komputerowych i wideo (w tym gier ukierunkowanych na rozrywkę jak i gier typu serious games) i współczesnej rozrywki. W swoich badaniach stosuje zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody badawcze, specjalizując się w regresji wielorakiej i wielowymiarowej, modelowaniu równań strukturalnych oraz analizie sieci społecznych.
Jest członkinią European Academy of Management, Strategic Management Society, European Group for Organizational Studies oraz International Society for Professional Innovation Management.

Obecne projekty kluczowe:
- GameHeArtS: Games, Heritage, Arts, & Sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem w ramach HORIZON EUROPE – Research and Innovation Actions (finansowanie Komisji Europejskiej) - lider polskiego zespołu badawczego.
- Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów - finansowanie Narodowego Centrum Nauki - kierowniczka projektu.

[ENG]
Patrycja Klimas is an associate professor at Wroclaw University of Economics and Business in the Department of Advanced Studies in Management. As a researcher, she researches within strategic management, focused on inter-organizational cooperation and coopetition considered under dyads, networks, and different types of ecosystems. Based on her research mainly on the aviation and the video game industry, she published several papers in the ranked journals (Long Range Planning, Industrial Marketing Management, Review of Managerial Science, European Management Review). She co-organizes the track on Coopetition-Ecosystems-Networks-Alliances at the annual EURAM Conferences.

Current key reserach projects:
- GameHeArtS: Games, Heritage, Arts, & Sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem implemented under the program HORIZON EUROPE – Research and Innovation Actions (financial support given by European Comission) - leader of the Polish Team.
- Identification, verification, measurement and testing the features of coopettion relationships and their influence on coopetition performance - financial support given by the National Science Centre - leader of the project.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem