mgr Paweł Brusiło

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
asystent badawczo-dydaktyczny
bud. B, pok. 107

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   https://pawelbrusilo.com/
Tel.:   723 237 887

Informacje / konsultacje:

Stały termin konsultacji to czwartek godz. 8.00 – 9.30 (CET). Istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu i godziny konsultacji po wcześniejszym kontakcie. W razie chęci spotkania na żywo zachęcam do wcześniejszego kontaktu w celu umówienia wizyty w moim gabinecie, który znajduje się w budynku B w pokoju nr 107 (I piętro).

Information / consultations:

Feel invited to join my consultations on Thursdays between 8.00 and 9.30 a.m. (CET). An individual consultation date and time can also be arranged by contacting me in advance. If you would like a face to face meeting, I encourage you to contact me in advance to make an appointment at my office, which is located in Building B, Room 107 (1st floor).


O prowadzącym

(English version below)

Jestem asystentem badawczo-dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz członkiem uczelnianego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Centrum Badań Azja-Pacyfik. Jestem stypendystą nagrody Fulbright-Schuman Award 2022/2023, dzięki której miałem zaszczyt zrealizować staż badawczy jako doktorant goszczący (Visiting Graduate Student) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego pod kierunkiem prof. Davida G. Victora w School of Global Policy and Strategy. Wspieram działalność Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, a także pełnię funkcję członka Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej Team Europe Polska gdzie specjalizuję się w obszarze polityk i strategii UE dotyczących transformacji energetycznej i rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wodorowej.

Jestem absolwentem Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz stypendystą, między innymi, Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz Konrad Adenauer Stiftung, a także Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM, w ramach której zrealizowałem staż badawczy na Kyushu University (Japonia) w maju 2022. W 2021 roku miałem również zaszczyt wzięcia udziału w programie mentoringowym TopMinds, który jest współorganizowany przez Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators.

Przed rozpoczęciem badań w ramach studiów doktoranckich pracowałem w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Studiowałem Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Universidade do Porto w Portugalii (w ramach programu Erasmus). W 2019 roku ukończyłem Biznesowy Indywidualny Program Studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów byłem zaangażowany w kształtowanie regionalnej polityki młodzieżowej i pełniłem funkcję Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz stałego reprezentanta w Młodzieżowej Sieci Parlamentów Regionalnych w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER).

Obecnie moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania metody modelowania ekonometrycznego oraz metod jakościowych w badaniu skuteczności polityki na rzecz transformacji energetycznej w stronę odnawialnych i alternatywnych źródeł energii – w tym szczególnie w obszarze technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Jestem kierownikiem projektów badawczych, a także planuję kolejne badania dążąc do specjalizacji w obszarze ekonomii energetycznej. Prowadzę wykłady i ćwiczenia z Transformacji energetycznej w biznesie międzynarodowym, Dyplomacji gospodarczej, International Energy Markets oraz International Business Simulation Game w wirtualnej rzeczywistości (VR).

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej: https://pawelbrusilo.com/


About

I am a research and teaching assistant at the Wroclaw University of Economics and Business in the Department of International Business and a member of the university’s Center for Sustainable Development and Asia-Pacific Research Center. I am a recipient of the Fulbright-Schuman Award 2022/2023, through which I had the honor of completing a research internship as a Visiting Graduate Student at the University of California San Diego under the supervision of Prof. David G. Victor in the School of Global Policy and Strategy. I support the activities of the Lower Silesian Hydrogen Valley and also serve as a member of the European Commission’s Expert Network – Team Europe Poland – where I specialize in the area of EU policies and strategies on energy transition and the development of a low-carbon hydrogen economy.

I am a graduate of the European Academy of Diplomacy in Warsaw and a scholarship holder of, among others, Kazimierz Pułaski Foundation and Konrad Adenauer Stiftung, as well as the National Agency for Academic Exchange (NAWA) as part of the PROM program, which allowed me to organize a research internship at Kyushu University in May 2021. Besides, in 2021, I was honored to participate in the TopMinds 2021 academic mentoring program, co-organized by the US Fulbright Commission and the Top500 Innovators Association.

Before starting my doctoral studies, I worked at the Regional Representation of the European Commission in Wrocław. I studied Economics at the Wroclaw University of Economics and Business and Universidade do Porto in Portugal. In 2019, I graduated from the Business Individual Studying Program at the University of Economics and Business in Wrocław. During my studies, I also shaped the regional youth policy. I served as the President of the Lower Silesian Youth Parliament and a permanent representative in the Youth Network of Regional Parliaments in the Assembly of European Regions (AER).

My research interests focus on applying the econometric modeling approach in the studies of the hydrogen economy concept and the energy transition policy towards renewable and alternative energy sources. I am the manager of research projects, and I want to specialize in the field of energy economics. I give lectures and workshops on Energy Transformation in International Business, Economic Diplomacy, International Energy Markets and International Business Simulation Game in virtual reality (VR).

Feel invited to visit my personal website: https://pawelbrusilo.com/en/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem