mgr Paweł Brusiło

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Asystent / Doktorant | Research Assistant / PhD candidate
bud. B, pok. 302A

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   https://pawelbrusilo.com/

Informacje / konsultacje:

Stały termin konsultacji to czwartek godz. 8.00 – 9.30 (PST – czyli 17.00 - 18.30 polskiego czasu). Istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu i godziny konsultacji po wcześniejszym kontakcie

Information / consultations:

Consultations are on Thursdays from 8.00 – 9.30 (PST). It is possible to set an individual date and time of consultation after prior contact.


O prowadzącym

(English version below)

Jestem asystentem badawczym i doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz członkiem uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku. Aktualnie mam także niezmierną przyjemność realizować staż badawczy jako doktorant goszczący (Visiting Graduate Student) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego w ramach stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023 (współfinansowanego przez Belgijsko-Luksembursko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Komisję Europejską). Jestem absolwentem Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz stypendystą, między innymi, Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz Konrad Adenauer Stiftung, a także Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM, w ramach której zrealizowałem wizytę badawczą na Kyushu University (Japonia) w maju 2022. W 2021 roku miałem również zaszczyt wzięcia udziału w programie mentoringowym TopMinds, który jest współorganizowany przez Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators.

Przed rozpoczęciem badań w ramach studiów doktoranckich pracowałem w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Studiowałem Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Universidade do Porto w Portugalii (w ramach programu Erasmus). W 2019 roku ukończyłem Biznesowy Indywidualny Program Studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów byłem zaangażowany w kształtowanie regionalnej polityki młodzieżowej i pełniłem funkcję Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz stałego reprezentanta w Młodzieżowej Sieci Parlamentów Regionalnych w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER).

Obecnie moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania metody modelowania ekonometrycznego w badaniu stosunków gospodarczych w obszarze Azji i Pacyfiku, a także polityki na rzecz transformacji energetycznej w stronę odnawialnych i alternatywnych źródeł energii – w tym szczególnie w obszarze technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Jestem kierownikiem projektów badawczych, a także planuję kolejne badania dążąc do specjalizacji w obszarze ekonomii energetycznej. Dotychczas prowadziłem ćwiczenia w ramach kursów obejmujących: Biznes międzynarodowy, Global resourcing w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także Ekonomię środowiskową.

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej: https://pawelbrusilo.com/


About

I am a full-time research and teaching assistant and a Ph.D. student at the Wroclaw University of Economics and Business. Currently, I also have the great honor of being a Visiting Graduate Student at the School of Global Policy and Strategy at the University of California San Diego, thanks to the Fulbright-Schuman Award 2022/2023. At my home University, I conduct my research as a member of the Department of International Business and the Asia-Pacific Research Center. I am a graduate of the European Academy of Diplomacy in Warsaw and a scholarship holder of, among others, Kazimierz Pułaski Foundation and Konrad Adenauer Stiftung, as well as the National Agency for Academic Exchange (NAWA) as part of the PROM program, which allowed me to organize a study visit at Kyushu University in May 2021. Besides, in 2021, I was honored to participate in the TopMinds 2021 academic mentoring program, co-organized by the US Fulbright Commission and the Top500 Innovators Association.

Before starting my doctoral studies, I worked at the Representation of the European Commission in Wrocław. I studied Economics at the University of Economics and Business in Wrocław, and Universidade do Porto in Portugal. In 2019, I graduated from the Business Individual Studying Program at the University of Economics and Business in Wrocław. During my studies, I also shaped the regional youth policy. I served as the President of the Lower Silesian Youth Parliament and a permanent representative in the Youth Network of Regional Parliaments in the Assembly of European Regions (AER).

My research interests focus on applying the econometric modeling approach in the studies of the hydrogen economy concept and the energy transition policy towards renewable and alternative energy sources. I am the manager of research projects, and I want to specialize in the field of energy economics. So far, I have conducted academic courses covering: Environmental Economics, International Business, Global resourcing in International Business, and International Economic Relations.

Feel invited to visit my personal website: https://pawelbrusilo.com/en/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem