dr Tomasz Dyczkowski, prof. UEW

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
Profesor Uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Koordynacji Oferty Dydaktycznej dla Programów Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Koordynator ECTS dla Grup Kierunków
bud. Z, pok. 504

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 512

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE w semestrze letnim 2023/24 / OFFICE HOURS in summer term 2023/24

DNI i GODZINY konsultacji i REZERWACJĘ TERMINU można sprawdzić poprzez link poniżej. Proszę rezerwować JEDEN 15-min slot / DAYS and HOURS of the OFFICE TIME can be checked via the link below, along with BOOKING of the slot (please, book one 15-minute slot at time):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z5wTNQHvhGPTUeNrtf_9GwSvmshYi-aKReciFuIVv2c/

------------------------------

DRODZY ERASMUSI z rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/25.
Informuję, że koordynacja wyjazdów przypisana jest do kierunków studiów. Dlatego zapraszam do kontaktu studentów poniższych kierunków: /
DEAR ERASMUS STUDENTS recruited for mobilities in academic year 2024/25. Please, note that coordination is related with your study major. Thus, I invite the students of the following majors to contact me:

1) Analityka gospodarcza
2) Business Informatics
3) E-Biznes
4) Finance
5) Finanse i rachunkowość
6) Informatyka w biznesie
7) Management Accounting
8) Rachunkowość i controlling
9) Rachunkowość i podatki

Mobilności na pozostałych kierunkach studiów prowadzone są przez: / Mobilities of students from other study majors are coordinated by:

Dr Bernadeta Baran:
1) Ekobiznes
2) Ekonomia
3) Gospodarka Przestrzenna
4) International Business
5) Międzynarodowe stosunki gospodarcze
6) Nieruchomości i Gospodarka Przestrzenna

Dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc:
1) Business Management
2) Komunikacja Społeczna
3) Konsulting Prawny i Gospodarczy
4) Logistyka
5) Prawo Gospodarcze
6) Zarządzanie
7) Zarządzanie Projektami

Dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga
1) Zarządzanie i inżynieria produkcji

Dr hab. Robert Kurek, Prof. UE
1) Ekonomia biznesu i finanse (Jelenia Góra)
2) Logistyka i Marketing (Jelenia Góra)
3) Usługi Biznesowe w Gospodarce Cyfrowej (Jelenia Góra)
2) Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (Jelenia Góra)

ZAPRASZAM NA MÓJ "KANAŁ KONSULTACYJNY" W MS TEAMS. Poprzez ten kanał można ze mną porozmawiać on-line w przewidzianych porach konsultacji (w sprawach związanych z Erasmusem / seminariami / itp.).
Aby dołączyć do Zespołu proszę wpisać w MS Teams kod: w124ibg
W zespole T.Dyczkowski - Konsultacje w obszarze Pliki są również zamieszczone materiały informacyjne dla Erasmusów.

PLEASE, FEEL FREE TO JOIN, MY "CONSULTATION CHANNEL" IN MS TEAMS. Via this channel you can chat with me online at the scheduled consultation times (regarding Erasmus / seminars / etc.).
To join the Team please enter the code in MS Teams: w124ibg
The team of T.Dyczkowski - Consultations in the Files area also includes information materials for Erasmus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SEMINARYJNA 2024/25 - I stopień studiów
1. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwach i instytucjach
2. Rola i zadania i controllera w jednostkach gospodarczych
3. Analiza informacji kosztowych
4. Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych w ocenie działalności gospodarczej
5. Prognozowanie, tworzenie budżetów, analiza wykonania budżetów
6. Pomiar wyników ośrodków odpowiedzialności
7. Budżetowanie i controlling projektów
8. Systemy informatyczne w controllingu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PROWADZONE ZAJĘCIA (rok akademicki 2023/24):

Controlling, RiC L-2, Erasmus
Controlling strategiczny, RiC M-2
Controlling w sektorze publicznym i Nonprofit, RiC M-2
Technologie Informacyjne, RiP, L-1

Controlling for Innovative Projects, RiC L-2
Information Technologies in Finance, F L-1
IT Project Management, BI L-2

Business Creativity and Innovations, Erasmus

Accounting Control Systems, postgraduate
Budżetowanie i Controlling Projektów, podyplomowe
Controlling, podyplomowe / postgraduate
Short term financial decisions and risk management, postgraduate

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem