NADANIE STOPNIA / PO NADANIU STOPNIA

NADANIE STOPNIA

36. Rada Wydziału uchwałą nadaje stopień doktora nauk ekonomicznych. Uchwała jest prawomocna z chwila podjęcia.

PO NADANIU STOPNIA

37. Doktorant zobowiązany jest do wypełnia karty SYNABA na stronie: http://www.nauka-polska.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html .

38. Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom.

39. Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński pobiera się opłatę w wysokości:

40. Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu.

41. Uroczyste wręczenie dyplomu odbywa się zwyczajowo w styczniu następnego roku.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem