Katedra Systemów Informacyjnych (KSI)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 714
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://ksi.ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 379

Kierownik: dr Artur Rot

Sekretariat: mgr Renata Gałaszkiewicz

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące:

Informacje:
Szczegóły dotyczące działalności i inicjatyw Katedry Systemów Informacyjnych można znaleźć na stronie: http://ksi.ue.wroc.pl

Profil badawczy Katedry w ścisłym związku koresponduje z jej nazwą, aczkolwiek indywidualne zainteresowania pracowników reprezentują szeroki wachlarz zagadnień obszaru informatyki gospodarczej. Główny nacisk badawczy Katedry położony jest na różne aspekty rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Wśród ostatnich publikacji Katedry warto wymienić monografię https://www.springer.com/gp/book/9783030404161"Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems" Editors: Hernes, Marcin, Rot, Artur, Jelonek, Dorota (Eds.)

W ostatnim czasie Katedra realizowała i nadal realizuje kilka dużych międzynarodowych projektów badawczych. Pierwsze dwa z nich to europejskie projekty związane z aktywizacją osób starszych: Independent Living (wraz z uniwersytetem w St.Gallen w Szwajcarii) oraz ActGo-Gate (Active Retiree and Golden Workers Gate) w europejskim programie Ambient Assisted Living (AAL), projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum 7 partnerów (z Polski, Niemiec i Szwajcarii).

Aktualnie Pracownicy Katedry zaangażowani są w realizację projektu HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases . Jego celem jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro (w tym ok. 62 000 Euro UE we Wrocławiu).

Ostatnio pracownicy Katedry pozyskali dofinansowanie projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub - Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości . Decyzją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przyznano dofinansowanie w Konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Projekt składany był przez konsorcjum uczelni publicznych i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi UE we Wrocławiu. Aplikacja otrzymała 77 pkt. na 85 pkt. możliwych, co klasyfikuje ją na 2. pozycji na liście rankingowej!

Aplikacja otrzymała 77 pkt. na 85 pkt. możliwych, co klasyfikuje ją na 2. pozycji na liście rankingowej!!!

Projekt realizowany jest w konsorcjum następujących podmiotów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff Sp. z o.o., TestArmy Group.
W ramach przedsięwzięcia powstanie centrum usług eksperckich, doradczych oraz wdrożeniowych, z zakresu innowacyjnych technologii, rozwiązań biznesowych oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego rozwoju i konkurowania w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.
Nadrzędnym celem DIH jest przekazywanie wiedzy oraz szerzenie idei Przemysłu 4.0 wśród przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, grup badawczych, instytucji rządowych oraz edukacyjnych. Infrastruktura należąca do konsorcjum oraz ta planowana do zakupu w ramach uzupełnienia istniejących braków służyć będzie do przeprowadzania badań, testowaniu nowych rozwiązań, doskonaleniu istniejących procesów, jak również praktycznemu szkoleniu i podnoszeniu kompetencji pracowników. W ramach projektu Katedr współpracuje z takimi przedsiębiorstwami jak: Jelcz, Yawal, Trasko Automatyka, ZPDA, Vermeiren, BI Technologies, Divante, Loscar, Novaster, MetalERG, MG4, Tokarmet, Silimare, ZAP Rachunkowość...

Od kilku lat Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych są inicjatorami lub współorganizatorami kilku ważnych i prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych. Konferencje te stały się szerokim forum wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej. Pracownicy Katedry są zaangażowani w organizację i współorganizację dużych corocznych konferencji międzynarodowych, w tym:
ICCCI – International Conference on Computational Collective Intelligence
ENASE – International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering
FedCSIS – Federated Conference on Computer Science and Information Systems
ICEIS – International Conference on Enterprise Information Systems
ICSOFT – International Conference on Software Engineering and Applications
ACIT- Advanced Information and Communication Technologies

Pracownicy Katedry utrzymują stałe kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i środowiskami naukowymi. Nawiązano formy współpracy z placówkami akademickimi na świecie, m.in. w USA, Australii, Indiach, Portugalii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Portugalii, Czechach oraz Federacji Rosyjskiej.

Profil dydaktyczny i naukowo-badawczy Katedry odzwierciedla obszary zainteresowań w typowych jednostkach naukowych zajmujących się systemami informacyjnymi na świecie. Dydaktyka w Katedrze prowadzona jest na trzech poziomach: Studia licencjackie (ang. Bachelor), Studia magisterskie (ang. Master) i Studia doktoranckie (ang. PhD). W ofercie Katedry są także różne studia podyplomowe ukierunkowane na absolwentów różnych kierunków studiów, którzy potrzebują uaktualnienia swojej wiedzy w różnych obszarach związanych z informatyką ekonomiczną. Katedra organizuje studia podyplomowe Cybersecurity Management we współpracy z firmą IBM New York CyberSecurity Innovations. Kolejne studia podyplomowe to Data Science - Zaawansowana analiza danych.

W ramach porozumienia dotyczącego międzynarodowej wymiany studentów, Katedra współpracuje z wieloma Uczelniami zagranicznymi w ramach programu the International Exchange Network for students in Information Systems – IS:link. W ramach IS:link, Katedra organizuje coroczną szkołę letnią Summer School on Data Science.
Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia w języku angielskim dla studentów w ramach kierunku Business Informatics oraz programu Erasmus. Katedra prowadzi również studenckie koło naukowe Biznesu Elektronicznego Bizon.

Więcej szczegółów dotyczących działalności i inicjatyw Katedry Systemów Informacyjnych można znaleźć na stronie: http://ksi.ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem