dr Maja Leszczyńska

Katedra Systemów Informacyjnych
Adiunkt
bud. Z, pok. 709

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   http://kisiz.ue.wroc.pl
Tel.:   691 679 625
Skype:   Mój statusmajaleszczynska1

Informacje / konsultacje:
Profile zawodowe:
(1) https://www.goldenline.pl/maja-leszczynska/
(2) https://www.linkedin.com/in/maja-leszczynska-429328107/?originalSubdomain=pl
GoogleScholar: https://scholar.google.pl/citations?user=2dYFVtUAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Pełnione funkcje:
- Kierownik merytoryczny projektu strategicznego Uczelni – AKTYWATOR – Aktywizacja zespołów eksperckich – wdrażamy rozwiązania, które pozwolą na skuteczniejszy transfer i komercjalizację wiedzy naszych Pracowników do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz lepszą odpowiedź na potrzeby naszych Partnerów z biznesu (styczeń 2022 – czerwiec 2024)
- Członek Rady Strategii ds. współpracy z biznesem (od 2021r.)
- Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Akcelerator ICT (2016r. – 2021r.)
- Kierownik Studiów Podyplomowych Cyber Security Management (od 2013r. - pięć edycji)
- Koordynator szkoleń e-learnigowych INSERT NEXO (od 2021r.)
- Koordynator szkoleń e-learnigowych Comarch OPT!MA (od 2013r.)
- Kierownik Projektu naukowego „Pilotażowe badania postaw konsumenckich związanych z współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim” – grant NCN Miniatura 5 (listopad 2021 – listopad 2022)
- Członek zespołu naukowego realizującego projekt „Identyfikacja i analiza spektrum różnic kulturowych w zachowaniach prosupcyjnych konsumentów. Badanie rynku azjatyckiego.” w ramach programu Interekon (styczeń 2021 - wrzesień 2022)
- Kierownik Projektu naukowego "PROSUMPCYJNE ZACHOWANIA I DECYZJE KONSUMENTÓW NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU. POSTAWY. PROCESY. NARZĘDZIA." w ramach programu Interekon (październik 2019 - październik 2020)
- Kierownik Projektu InnoLab - Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych - program doskonalenia kompetencji pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (październik 2017- czerwiec 2019)
- członek wydziałowego zespołu ds. strategii (2016r.-2019r.)
- koordynator kontaktów z przedstawicielami biznesu w ramach kierunku Informatyka w biznesie (od 2015r.)

Recenzent naukowy/ekspert biznesowy oceniający wnioski w:
- Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2017r.) - ocena wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) - programy Szybka Ścieżka, Dostępność Plus, GameInn, Seal of Excellence, Infostrateg 2022
- Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (od 2017r.) - ocena merytoryczna koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć ICT w ramach programu Dolnośląski Bon na Innowacje oraz Bon na Innowacje 2022-2023 (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR, w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.)
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (od lipca 2019r.)
- Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (od sierpnia 2019r.) ocena merytoryczna koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć ICT w ramach programu Bon na cyfryzację (październik 2021 – marzec 2022)
- Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od maja 2020r.)

Zakres kompetencji praktycznych:
• wiedza na temat najnowszych trendów szeroko rozumianej branży IT oraz możliwości zastosowań rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach
• wiedza na temat możliwości prowadzenia innowacyjnego biznesu IT we współczesnych realiach rynkowych
• umiejętności w zakresie animowania i realizacji transferu wiedzy i doświadczeń praktycznych na linii naukowcy – branża IT
• praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie:
- prowadzenia analiz biznesowych i finansowych związanych z zastosowaniem rozwiązań IT w różnych organizacjach
- kreowania i zarządzania projektami IT
- konstruowania i realizacji budżetów projektów IT
- identyfikacji, analizy, reorganizowania i modelowania procesów biznesowych pod potrzeby zastosowania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach różnych branż
- współpracy z inżynierami programistami przy tworzeniu i doskonaleniu rozwiązań IT
- prowadzenia analizy przedwdrożeniowej, wdrożeń i utrzymania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy ERP
- wykonywania analizy rynku oraz potrzeb klientów związanych z wprowadzeniem na rynek nowego produktu informatycznego
- prowadzenia szkoleń i opracowania scenariuszy szkoleniowo-dydaktycznych
- tworzenia i realizacji planów i scenariuszy testowych różnych rozwiązań IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań integrowanych z systemami klasy ERP
- opracowania metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej
- budowania i zarządzania relacjami z klientami w firmach IT zgodnie z metodyką customer care

Wyróżniona 8 indywidualnymi nagrodami JM Rektora UE we Wrocławiu za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Konsultacje:
Po wcześniejszym umówieniu przez komórkę lub mail – wtorek 12-14.

Jeśli masz do mnie sprawę lub mogę Ci jakoś pomóc skorzystaj w pierwszej kolejności z kontaktu za pośrednictwem komórki. Zapraszam :)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem