Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST)
  Za nami 5. edycja Szkoły Liderów Lokalnych 


zrzut_ekranu__110__1

Spośród Gości Honorowych przemówienia inauguracyjne wygłosili:
  • Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Pan Marszałek Krzysztof Maj

  • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - JM Profesor Andrzej Kaleta

  • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - JM Profesor Jarosław Bosy

  • Prorektor ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej - JM Profesor Dariusz Łydżba

  • Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju - Pan Roman Kozłowski


Dolnośląską gminą biorącą udział w tej edycji jest Gmina Wołów, którą reprezentował na Gali

Pan Burmistrz Dariusz Chmura

zrzut_ekranu__135_

Studenci z trzech wrocławskich Uczelni, biorący udział w 5. edycji SLL, pracując w zespołach,

pod kierunkiem Tutorów zmierzą się z wyzwaniami dotyczącymi planów rozwoju Lubiąża.

zrzut_ekranu_(118)_1

_resized_600x337_zrzut_ekranu__114__1

Patronem Merytorycznym Szkoły Liderów Lokalnych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
dfr_ds_pl


W czerwcu 2021 r. podsumowaliśmy 4. edycję Szkoły Liderów Lokalnych
pn. Lider Rozwoju Lokalnego

zrzut_ekranu__64__li

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy!

Patronem Merytorycznym był Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

dfr_ds_logosystem_white_kopia

Realizowane przedsięwzięcia:

1. V edycja Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Zmian Lokalnych pod patronatem honorowym:

  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Rektora Politechniki Wrocławskiej
  • Rektora Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  • Patronat merytoryczny sprawuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

2. Porozumienie z Politechniką Wrocławską w sprawie wspólnej organizacji III, IV i V edycji Szkoły Liderów Lokalnych

3. Porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w sprawie wspólnej organizacji IV i V edycji Szkoły Liderów Lokalnych

4. Opracowanie Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020


5. Cykliczne kwartalne badanie nastrojów pośredników na rynku nieruchomości w Polsce we współpracy z portalem Nieruchomości-online.pl; opracowanie indeksu nastrojów INPON

6. Opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swym zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski – Strategii Rozwoju Sudety 2030, która została przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Porozumienia Sudeckiego w dniu 24 września 2018.

Strategia jest unikalną inicjatywą oddolną odpowiadającą zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów województwa dolnośląskiego: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego, zgorzeleckiego oraz 2 miast na prawach powiatu: Jeleniej Góry i Wałbrzycha. W Porozumieniu Sudeckim uczestniczy ponad 100 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

7. Współorganizacja wraz z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydarzenia międzynarodowego Timing 365. Kongres Ekonomiczny w dniach 15-16 października 2018 oraz 21-22 listopada 2019

8. Cykliczna organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; w 2021 roku w dniu 8 listopada odbyła się VIII edycja z podtytułem Kryteria dokonywania wydatków publicznych i skutki ich naruszenia

9. Współpraca z Oddziałem Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu: organizacja w dniu 31 maja 2021 II konferencji naukowej „Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego”; w dniu 12 czerwca 2019 konferencji naukowej „Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego”; organizacja w dniu 28 listopada 2019 konferencji naukowej „Rynek pracy we Wrocławiu”

10. Współpraca w Urzędem Statystycznym we Wrocławiu: organizacja w dniu 24 października 2019 konferencji naukowej „Samorząd terytorialny, Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”. Druga edycja odbędzie się 12 maja 2022

11. Uczestnictwo jako partner w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 20 listopada 2020 z warsztatami pt. „Miasto możliwości i biznesu, czyli jak budować przedsiębiorczość” oraz w dniu 8 listopada 2021 z warsztatami pt. Biznes vs. mieszkańcy – (pozorny) konflikt interesówGłówne zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego to:

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami.

3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.

4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności Centrum.

5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.


Kontakt:

cbrst@ue.wroc.pl

Dyrektor:

dr hab., prof. UEW Alicja Zakrzewska-Półtorak, e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

Wicedyrektor:

dr hab., prof. UEW Dorota Rynio, e-mail: dorota.rynio@ue.wroc.pl


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem