Zakres spraw Dziekana ds. studenckich

 • skreślenia z listy studentów,
 • uchylenie decyzji o skreśleniu,
 • wznowienie studiów, w tym w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego,
 • przeniesienie: z kierunku na kierunek, na studia stacjonarne/niestacjonarne, na inną uczelnię,
 • uznawanie uzyskanych wcześniej ocen i zaliczeń przy przenoszeniu z innych uczelni,
 • egzamin komisyjny z przedmiotu,
 • urlop długoterminowy z powodów: zdrowotnych, ciąży lub bycia rodzicem, losowych, naukowych,
 • zwalnianie z odbywania praktyk z przyczyn zdrowotnych,
 • zgoda na utajnienie pracy dyplomowej,
 • rozstrzyganie kwestii spornych w sprawach prac dyplomowych i stosowania systemu antyplagiatowego,
 • zatwierdzenie terminów egzaminów,
 • wnioskowanie o wyróżnienie dyplomu w postaci stosownego pisma Rektora,
 • wnioskowanie do Rektora o utworzenie grupy zajęciowej,
 • kierowanie do Rektora wniosków o ukaranie studentów,
 • współpraca z Dziekanem ds. kształcenia w sprawach zapewnienia jakości kształcenia oraz akredytacji kierunków,
 • współpraca z Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków studentów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem