Konkursy

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek ogłasza IV edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową dotyczącą suplementów diety w  aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i ekonomicznym.

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:
1. Autorzy prac - uczestnicy w imieniu własnym,
2. Uczelnia, na której została złożona i obroniona praca, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą.

Prace zgłaszane do konkursu powinny spełniać poniższe warunki:
1. zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
2. zostały obronione w terminie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. zostały złożone i obronione na Uczelni;
4. praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry,
5. nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:
1. wartość merytoryczna pracy;
2. nowatorski i twórczy charakter pracy;
3. poziom edytorski pracy.

Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny spełniać warunki określone w Regulaminie i zostać przesłane na adres siedziby Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (ul. Chłodna 64; lok. 314; Warszawa 00-872) w terminie do 31 marca 2024 r.

Regulamin Konkursu

Wniosek zgłoszeniowy

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem