Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej

Profesor dr hab. Bogusława Drelich-Skulska − Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2020-2024

prof_drelichBogusława Drelich-Skulska jest absolwentką uczelni z 1986 roku (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu), ukończyła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doktorat uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. „Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej”, stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2002 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku”.
W 2012 roku ukazała się monografia pt. „Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary” (wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
Jej zainteresowania naukowe dotyczą międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu zagranicznego, a także ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej, z zakresu tematyki kształtowania się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.
Profesor Bogusława Drelich-Skulska, w większości jako kierownik zespołów, uczestniczyła w projektach finansowanych ze środków Jean Monnet Programme, ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem naukowym siedmiu książek oraz ponad dziewięćdziesięciu artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Azja-Pacyfik” podejmujących problemy ekonomiczne, polityczne i społeczne w tym regionie świata, które odbywają się od 2007 roku. Z jej inicjatywy w 2011 roku zostało powołane na  uczelni Centrum Badań Azji i Pacyfiku. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Bogusława Drelich-Skulska wypromowała trzynastu doktorów a pod jej opieką naukową pracuje obecnie pięcioro doktorantów.

Funkcje w uczelni:
  • kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
  • prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2005-2012)
  • kierowała Biurem Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2012-2016)
Funkcje środowiskowe
członek stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych:
  • Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • European Association for South-East Asian Studies (EUROSES)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem