Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

Profesor dr hab. Bogusława Drelich-Skulska − prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą w kadencji 2020-2024

prof_drelichBogusława Drelich-Skulska jest absolwentką uczelni z 1986 roku (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu), ukończyła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doktorat uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku.
W 2012 roku ukazała się monografia pt. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary (wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
Zainteresowania naukowe dotyczą międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu zagranicznego, a także ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej, z zakresu tematyki kształtowania się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.
Profesor Bogusława Drelich-Skulska, w większości jako kierownik zespołów, uczestniczyła w projektach finansowanych ze środków Jean Monnet Programme, ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem naukowym 7 książek oraz ponad 90 artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Azja-Pacyfik” podejmujących problemy ekonomiczne, polityczne i społeczne w tym regionie świata, które odbywają się od 2007 roku. Z jej inicjatywy w 2011 roku zostało powołane na  uczelni Centrum Badań Azji i Pacyfiku. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Bogusława Drelich-Skulska wypromowała 13 doktorów a pod jej opieką naukową pracuje obecnie pięcioro doktorantów.
Funkcje w uczelni:
Funkcje środowiskowe
członek stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem