Prof. Ewa Stańczyk-Hugiet


Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet − Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024

Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; studiowała na Wydziale Zarządzania i Informatyki, na kierunku organizacja i zarządzanie. Stopień doktora uzyskała w 1997 r., a stopień doktora habilitowanego w 2007 r. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 2014 roku.
Jest autorką/współautorką ponad 300 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Angażuje się w realizację wielu projektów naukowo-badawczych pozyskiwanych ze środków zewnętrznych. 
Zainteresowania naukowe to w szczególności aktualne problemy zarządzania strategicznego, w tym dotyczące konkurencyjności biznesu, modeli biznesu, zarządzania wiedzą, kompetencji przedsiębiorstw, w tym dynamicznych, sieci międzyorganizacyjnych, ekosystemów biznesu, relacji międzyorganizacyjnych, koopetycji i wiele innych lokujących się w polu badawczym zarządzania strategicznego oraz szczegółowych metod zarządzania. Ważnym obszarem aktywności są także działania dotyczące metodyki badań naukowych oraz publikacje w tym zakresie.
Aktywnie bierze udział w promowaniu kadr naukowych. Wypromowała dziewięciu doktorów, pełniła wielokrotnie rolę recenzenta w procedurach o awans naukowy na stopień doktora habilitowanego oraz profesora. Powoływana była do zespołów ekspertów i recenzentów m.in. w NCN i NAWA, także jako opiniodawca na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UE we Wrocławiu nagrodami za pracę naukowo-badawczą; otrzymała także dwie (zespołowe) nagrody  Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego. 

Funkcje w Uczelni:

  • Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (2016-2019). W tym okresie podejmowała skutecznie działania m.in. na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych z ministerstwa na rozwój wydziału, m.in. środki na akredytacje zagraniczne kierunków, w tym akredytację AMBA, oraz w programie doktorat wdrożeniowy
  • Dziekan Wydziału Zarządzania (2019-2021)
  • kierownik katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzania
  • od 2019 kieruje w UEW projektem ukierunkowanym na rozwój naukowy Uczelni z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (INTEREKON)
  • Funkcje środowiskowe: 
- członek Prezydium Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu w kadencji 2016 – 2020
- zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu w kadencji 2020 – 2024

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem