Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Świadczenia stypendialne 

1. Zarządzenie 61/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik do ZR 61/2019 –  Regulamin świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg  Stypendium socjalneWzory oświadczeń: Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe.
  • Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy- stypendium dla najlepszych studentów.

 Zapomogi
 
 Zarejestrowany w USOSweb wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (faktury, zaświadczenia itp.) należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Świadczeń Stypendialnych (dawniej DPM). Proszę nie dostarczać szczegółowych wyników badań lekarskich i wypisów ze szpitala. 

 Stypendium Ministra
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem