Specjalność: zarządzanie rozwojem

Specjalność: zarządzanie rozwojem

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą do pracy głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, mających dobre przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania,
a także w instytucjach usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę prorozwojową w ramach Unii Europejskiej.

Wiedza zdobyta przez studentów podczas studiów jest szczególnie przydatna
w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, badania i rozwój, planowanie, innowacje, wynalazczość, zarządzanie projektem, finansowanie projektów, zarządzanie produktem, linią produktów, projektowanie, controlling.
Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie:

Absolwenci są też dobrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem. Mogą też pracować w administracji rządowej i samorządowej oraz agendach Unii Europejskiej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem