Aktualności/ Wydarzenia

Uprzejmie zapraszam na zebranie Rady Naukowej Instytutu Chemii i Technologii Żywności, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału IE.

Program zebrania:

 1. Zaopiniowanie wniosku Pani mgr inż. Urszuli Kaim - asystentki w Katedrze Biotechnologii i Analizy Żywności o otwarcie przewodu doktorskiego oraz zaopiniowanie kandydata do pełnienia funkcji promotora i kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego w tym przewodzie.

  Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ pola magnetycznego na modyfikację właściwości strukturotwórczych surowców bezglutenowych”. 

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji promotora: Pani dr hab. inż., prof. UE Joanna Harasym

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji promotora pomocniczego: Pan dr Remigiusz Olędzki

 2. Zaopiniowanie wniosku Pani mgr inż. Moniki Szczypskiej - doktorantki w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości o otwarcie przewodu doktorskiego oraz zaopiniowanie kandydata do pełnienia funkcji promotora.

  Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Możliwości wykorzystania odpadowych tłuszczów z przemysłu rolno-spożywczego w maszynoznawstwie”.

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji promotora: Pan dr hab. inż., prof. UE Wojciech Golimowski. 

 3. Zaopiniowanie wniosku Pani mgr inż. Jacqueline Rowieckiej - doktorantki w Katedrze Pracy i Kapitału o otwarcie przewodu doktorskiego (doktorat interdyscyplinarny) oraz zaopiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji promotora i drugiego promotora oraz kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego w tym przewodzie. 

  Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Czynniki warunkujące popyt na usługi przedsiębiorstw oferujących catering dietetyczny”. 

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji promotora: Pani dr hab. inż., prof. UE Anna Cierniak-Emerych

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji drugiego promotora pomocniczego: Pani dr hab. inż., prof. UE Małgorzata Krzywonos.

  Proponowany kandydat do pełnienia funkcji promotora pomocniczego: Pan dr inż. Szymon Dziuba.

 Hanna Pińkowska

dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Żywności

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem