Projekty europejskie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

Centrum Zarządzania Projektami prowadzi działalność związaną z realizacją projektów na rzecz rozwoju Uczelni, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Udziela wsparcia jednostkom wewnętrznym Uczelni w zakresie pozyskiwania środków z UE oraz zarządzania:

Jednocześnie może przygotowywać wnioski oraz samodzielnie zarządzać własnymi projektami.

 REJESTR WNIOSKÓW I PROJEKTÓW (1) Rejestrowanie zgodnie z formularzem Centralnego Rejestru Projektów inicjatyw pracowników UEW finansowanych z programów unijnych oraz międzynarodowych

(2) Opiniowanie, na potrzeby osób podejmujących decyzję w sprawie składania wniosków, zaproponowanych przez pracowników UEW inicjatyw
(3) Wsparcie biurowe Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty

 PRACA NAD WNIOSKIEM  WNIOSEK OPRACOWYWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY WE WSPÓŁPRACY Z CZP WNIOSEK OPRACOWYWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY
(1) Współpraca z zespołami projektowymi nad przygotowaniem wniosków wskazanych przez Prorektora ds. finansów i promocji, przy czym zespół CZP odpowiada za kwestie formalne, wypełnianie formularza wniosku, tworzenie budżetu, natomiast zespół projektowy za aspekt merytoryczny inicjatywy
(2) Pozyskiwanie załączników wymaganych zapisami wniosku

(3) Konsultowanie regulacji obowiązujących w uczelni
(4) Modyfikacja wniosku zgodnie z zaleceniami instytucji przyznającej dofinansowanie, udział w negocjacjach treści wniosku
 

(1) Pozyskiwanie załączników wymaganych zapisami wniosku
(2) Konsultowanie, na prośbę zespołu projektowego, obowiązujących w uczelni przepisów związanych z przygotowaniem wniosku


PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU   WNIOSEK OPRACOWYWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY WE WSPÓŁPRACY Z CZP  WNIOSEK OPRACOWYWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY
(1) Pozyskiwanie załączników wymaganych zapisami umowy o dofinansowanie projektu
(2) Nadzór nad terminowym obiegiem dokumentów

 

(1) Pozyskiwanie załączników wymaganych zapisami umowy o dofinansowanie projektów                                  
(2) Wsparcie kierownika projektu w procesie pozyskiwanie podpisów

 REALIZACJA PROJEKT   OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTU REALIZOWANA PRZEZ PERSONEL CZP  PROJEKT REALIZOWANY POZA STRUKTURAMI CZP
(1) Obsługa finansowa projektów (zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków pracownika finansowego) wskazanych przez Prorektora ds. finansów i rozwoju
(2) Monitoring realizacji projektu

(3) Udział w kontrolach projektu
(4) Aktywność związana z trwałością rezultatów projektów
(5) Archiwizacja dokumentów związanych z obsługą finansową projektów
 

(1) Konsultowanie, na prośbę zespołu projektowego, obowiązujących w uczelni przepisów związanych z realizacją projektu
(2) Monitoring realizacji projektów

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ CZP

(1) Działalność w celu modyfikowania regulacji wewnętrznych celem uproszczenia procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
(2) Uzupełnianie WIR i
POLon w zakresie projektów zarejestrowanych w CZP
(3) Sporządzanie wewnętrznych sprawozdań dotyczących projektów zarejestrowanych w CZP


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem