Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Stopień/Tytuł, Imię Nazwisko

Specjalność 

dr hab. Jacek Adamek, prof. Uczelni

rachunkowość, instytucje i usługi finansowe, mikrofinanse, wykluczenie finansowe, finanse MSP, finanse muzułmańskie

prof. dr hab. Andrzej Bąk

badania marketingowe, badania preferencji, mikroekonometria, analiza danych

dr hab. Marek Biernacki, prof. Uczelni

ekonomia dobrobytu, inwestycje publiczne, ekonomia matematyczna, statystyka społeczno-ekonomiczna

dr hab. Bożena Borkowska, prof. Uczelni

ekonomia instytucjonalna, ekonomia behawioralna, regulacja rynków, ekonomia dobrobytu, ochrona konkurencji i konsumenta

dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. Uczelni

historia gospodarcza

dr hab. Joanna Dębicka, prof. Uczelni

ubezpieczenia życiowe, aktuariat,  statystyka ekonomiczna

dr hab. Małgorzata Domiter, prof. Uczelni

międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, rozliczenia międzynarodowe, polityka gospodarcza

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

międzynarodowe stosunki gospodarcze; biznes międzynarodowy; regionalizm ekonomiczny w Azji i Pacyfiku; polityka gospodarcza, w tym polityka celna

dr hab. Andrzej Dudek, prof. Uczelni

wielowymiarowa analiza statystyczna, sztuczna inteligencja, informatyka ekonomiczna

prof. dr hab. Andrzej Graczyk

mikroekonomia, ekonomia środowiska, gospodarowanie energią

prof. dr hab. Krzysztof  Jajuga

ekonometria,  statystyka,  rynek finansowy, zarządzanie ryzykiem, nieruchomości, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstwa, nowe technologie w finansach,  inwestycje, analiza ilościowa podmiotów gospodarczych

prof. dr hab. Romuald Jończy

ekonomia, polityka ekonomiczna, ekonomia rozwoju, demografia, ekonomia migracji, rynek pracy, geografia ekonomiczna, ekonomika wsi i miast, rozwój lokalny i regionalny, ekonomia środowiska

prof. dr hab. Jacek Karwowski

bankowość centralna,  polityka pieniężna, finanse międzynarodowe, finanse islamskie

prof. dr hab. inż. Dorota Korenik

bankowość, usługi finansowe, system finansowy, społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, efektywność systemu zdrowotnego, partnerstwo publiczno-prywatne

prof. dr hab. Stanisław  Korenik

gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów

dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. Uczelni

demografia, prognozowanie gospodarcze

prof. dr hab. Janusz Łyko

ekonomia matematyczna, prognozy ekonomiczne,  sprawiedliwość dystrybutywna, nierówności społeczne, grupowy wybór

dr hab. Małgorzata Markowska, prof. Uczelni

ekonometria regionu, gospodarka regionalna

dr hab. Marek Nowiński, prof. Uczelni

badania operacyjne w zakresie:

- analizy dynamiki nieliniowej procesów ekonomicznych

- praktycznych problemów nieliniowej analizy ekonomicznych szeregów czasowych

- algorytmów optymalizacyjnych w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych

- gier biznesowych i symulacji komputerowych w doskonaleniu procesów zarządzania

dr hab. Anna Olszańska, prof. Uczelni

agrobiznes,ekonomika rolnictwa i obszarów wiejskich, handel i marketing

dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. Uczelni

polityka gospodarcza; integracja europejska; polityka spójności w UE; rynek wewnętrzny UE; rozwój lokalny i regionalny; sektor publiczny i samorządowy w UE

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

finanse publiczne, finanse jednostek samorządu terytorialnego, polityka fiskalna

dr hab. Maria Piotrowska, prof. Uczelni

makroekonomia, nierówność dochodów, teoria i polityka monetarna, ekonomia behawioralna

dr hab. Dorota Rynio, prof. Uczelni

gospodarka miejska i regionalna, międzynarodowe stosunki gospodarcze,  gospodarka przestrzenna

dr hab. Tomasz Słoński, prof. Uczelni

wycena instrumentów finansowych, analiza inwestycji, inwestycje w  odnawialne źródła energii, międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. Uczelni

metody ilościowe w badaniach regionalnych

prof. dr hab. Marek Walesiak

 klasyfikacja i analiza danych, statystyczna analiza wielowymiarowa, badania marketingowe, analiza i wizualizacja danych w środowisku R

dr hab. Wiesław Wątroba, prof. Uczelni

nauki socjologiczne

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem