Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia ma charakter wolny (nie jest przeprowadzany egzamin).

O przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku angielskim, oprócz kierunku Finance, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

O przyjęcie na kierunek Finance, prowadzony w języku angielskim, mogą się ubiegać  absolwenci następujących kierunków:
Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka w biznesie, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w określonym harmonogramem rekrutacji terminie:


Uwaga:
Kandydat zakwalifikowany na studia składa dokumenty w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu.
Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku.

Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z językiem wykładowym angielskim, obowiązuje test znajomości języka angielskiego (za wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w linku
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/57.pdf 
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem