Uprawnienia laureatów olimpiad

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2019-2022 według poniższych zasad:

1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach ustalonych limitów dla poszczególnych kierunków:

Laureaci etapu centralnego (III etapu) olimpiad:
•Olimpiada Przedsiębiorczości - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiada Statystyczna - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiada Informatyczna - kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka w biznesie

Finaliści etapu centralnego (III etapu) olimpiad:
•Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
•Olimpiady Statystycznej - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej - kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze
•Olimpiady Historycznej - kierunki studiów prowadzone na Filii w Jeleniej Górze
•Olimpiady Biologicznej - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiady Chemicznej - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiady Fizycznej - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiady Matematycznej - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiady Przedsiębiorczości - wszystkie kierunki studiów
•Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
•Olimpiady Informatycznej - kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka w biznesie.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki Uczelni, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się finalistom etapu centralnego (III etapu) olimpiad:
•Olimpiady Matematycznej
•Olimpiady Języka Angielskiego
•Olimpiady Języka Francuskiego
•Olimpiady Języka Hiszpańskiego
•Olimpiady Języka Niemieckiego
•Olimpiady Języka Rosyjskiego
•Olimpiady Języka Włoskiego.

3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady.
4. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą korzystać maturzyści (uczestnicy olimpiad), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację na studia, lub do dwóch lat wcześniej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem