Wykaz wymaganych dokumentów - II stopień

1. Wygenerowana z systemu i podpisana przez kandydata ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.

2. Wygenerowane z systemu i podpisane przez kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA.

3. Oryginalny odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia. Suplement tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu. (*)

4. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez kandydata.

5. Dowód osobisty do wglądu. W przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych pocztą, kandydat zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty w Dziekanacie w celu weryfikacji danych osobowych (w momencie podpisywania umowy z uczelnią).

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

(*) Do czasu uzyskania oryginału dyplomu kandydat może posłużyć się wydanym w dziekanacie zaświadczeniem o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał/odpis dyplomu ( do wglądu) oraz kserokopię należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem