CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał Międzynarodową Akredytację Jakości IQA CEEMAN 8 marca 2017 roku. Akredytacja została przyznana naszej Uczelni na sześć lat.
list_akredytacyjny
Komisja Akredytacyjna, która wizytowała naszą Uczelnię w dniach 10-12 stycznia 2017 roku, podkreśliła wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb naszych studentów i wzbogacania ich całościowego doświadczenia akademickiego. Komisja wysoko oceniła zaangażowanie studentów w działalność organizacji naukowych i kół naukowych. W opinii Komisji absolwenci Uczelni są wysoko cenieni na rynku pracy, zarówno przez lokalnych i regionalnych pracodawców, jak i międzynarodowe firmy. Zdaniem ekspertów CEEMAN, naszą Uczelnię cechuje silna kultura badawcza oraz godne podziwu, znaczące osiągnięcia i niezwykłe zdolności naukowo-badawcze pracowników. Członkowie Komisji docenili znaczący postęp w kierunku umiędzynarodowienia w ostatnich latach w wielu aspektach działalności Uczelni. Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje plan wzmocnienia swojej międzynarodowej renomy.

"Przyznanie certyfikatu akredytacji CEEMAN IQA oznacza, że otrzymaliśmy od tej organizacji kredyt zaufania. Umiejętne wykorzystanie tego kredytu, a nawet przewagi, jaką daje akredytacja, otwiera nam drzwi na arenie międzynarodowej. Więcej szanowanych i liczących się na świecie jednostek naukowo-badawczych będzie deklarowało chęć współpracy z nami. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że po otrzymaniu akredytacji zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez inne organizacje certyfikujące." – podkreśla prof. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej. Wywiad z prof. Drelich-Skulską TUTAJ.


Korzyści płynące z tytułu posiadania akredytacji CEEMAN IQA

Dla instytucji kształcących w zakresie zarządzania
 • Akredytacja CEEMAN IQA stanowi potwierdzenie, że akredytowana instytucja zapewnia edukację w zakresie zarządzania i angażuje się w projekty badawcze, które nie tylko spełniają wysokie międzynarodowe standardy jakości, ale obejmują również tematykę istotną dla otoczenia społeczno-ekonomicznego, w których funkcjonuje. Świadczy to w szczególności o zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie i rozwój innowacji, jak również o szerzeniu odpowiedzialnych praktyk korporacyjnych i przywódczych.
 • Zespoły akredytujące CEEMAN IQA (Peer Review Teams) tworzone są przez członków posiadających światowej klasy wiedzę i doświadczenie. Mogą oni tym samym zapewniać wsparcie doradcze, co do sposobu w jakim sposób instytucje mogą podnosić jakość i innowacyjność swojej oferty edukacyjnej w zakresie zarządzania.
 • Wyróżnienie w postaci akredytacji CEEMAN IQA pomaga wzmocnić przewagę konkurencyjną instytucji i pozycjonować uczelnię na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wzmacnia również komunikację marketingową, aby w pełni wykorzystać wszystkie posiadane przez instytucję atuty. W razie potrzeby akredytowane uczelnie mogą również uzyskać wsparcie ze strony CEEMAN IQA Advisory Services.
 • Instytucje akredytowane przez CEEMAN IQA zyskują możliwość intensyfikacji współpracy z renomowanymi i godnymi zaufania krajowymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi i akademickimi.
 • Członkowie CEEMAN, którzy uzyskali akredytację IQA zyskują możliwość włączenia do sieci instytucji akredytowanych przez CEEMAN. Ta wyjątkowa społeczność tworzy platformę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń wśród członków CEEMAN IQA stanowiących podstawę inspirujących inicjatyw.
Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń
 • Akredytacja CEEMAN IQA stanowi potwierdzenie faktu, iż akredytowana instytucja, do której uczęszczają studenci lub planują uczęszczać kandydaci na studia, spełnia uznane międzynarodowe standardy jakości, a także odpowiada na ich potrzeby.
 • Uzyskana akredytacja CEEMAN IQA oznacza, że akredytowana uczelnia jest uznawana za wiodącą instytucję świadczącą usługi edukacyjne na danym rynku i cieszy się dobrą opinią wśród potencjalnych pracodawców.
 • Akredytacja CEEMAN IQA jest potwierdzeniem, że władze uczelni, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni akredytowanej instytucji są zaangażowani w ciągłe doskonalenie i wdrażanie innowacji we wszystkich aspektach kształcenia i świadczonych usług, odpowiadając tym samym na potrzeby studentów/słuchaczy.
 • Akredytacja CEEMAN IQA stanowi weryfikację faktu, że akredytowana instytucja edukacyjna o kierunku menedżerskim bardzo skutecznie przygotowuje studentów do potrzeb rynku pracy. Jej absolwenci posiadają odpowiednie umiejętności, kompetencje i wiedzę, aby stać się szanowanymi liderami zdolnymi do reagowania na potrzeby rozwojowe bliższego i dalszego otoczenia.
Dla pracodawców
 • Akredytacja CEEMAN IQA stanowi potwierdzenie dla potencjalnych pracodawców i przedsiębiorstw zamawiających studia podyplomowe i szkolenia o kierunku menedżerskim, że akredytowana instytucja zapewnia edukację nie tylko na najwyższym poziomie jakościowym, ale i adekwatną do potrzeb korporacji. W szczególności akredytacja weryfikuje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i rozwój innowacji oraz stosowanie odpowiedzialnych praktyk korporacyjnych i przywódczych.
 • Uzyskana akredytacja CEEMAN IQA wskazuje, że absolwenci instytucji zyskali kapitał intelektualny (nową wiedzę, umiejętności i kompetencje) oraz kapitał społeczny (sieci kontaktów i osobiste cechy przywódcze), który kwalifikują ich do obowiązków, jakie będą realizować. Mają solidne podstawy zarówno w zakresie zarządzania operacyjnego, jak i bardziej integracyjnych zdolności wymaganych w miarę rozwoju ich kariery.
 • Posiadana akredytacja CEEMAN IQA jest dowodem na to, że instytucja ma potencjał, aby być wybitnym partnerem korporacyjnym dla firm poszukujących usług rozwojowych i doradczych w zakresie zarządzania.
Dla władz oświatowych
 • CEEMAN IQA uzupełnia akredytację krajową lub regionalną, będąc akredytacją uznawaną w skali międzynarodowej. Stanowi zapewnienie dla krajowych i regionalnych interesariuszy instytucji, że spełnia ona nie tylko uznane międzynarodowe standardy jakości, ale jej oferta jest również regularnie dostosowywana do zmieniających się warunków otoczenia w którym funkcjonuje.
 • Posiadana przez uczelnię akredytacja CEEMAN IQA stanowi potwierdzenie dla krajowych i regionalnych instytucji akredytujących jednostki szkolnictwa wyższego, że uczelnia została już poddana rygorystycznej ocenie na poziomie międzynarodowym.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem