Ewa Stańczyk-Hugiet

Ewa Izabela Stańczyk - Hugiet UEW

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 2014 roku. Autorka bądź współautorka ponad 300 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Zainteresowania badawcze obejmują m.in. zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, kompetencje przedsiębiorstw, sieci międzyorganizacyjne, ekosystemy biznesu, koopetycje i zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego oraz szczegółowych metod zarządzania. Ważnym obszarem aktywności jest także metodyka badań naukowych.

Aktywnie bierze udział w promowaniu kadr naukowych. Wypromowała dziewięciu doktorów, wielokrotnie pełniła rolę recenzenta w procedurach o awans naukowy na stopień doktora habilitowanego oraz profesora. Członek zespołów eksperckich m.in. NCN i NAWA, opiniodawca Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UEW nagrodami za pracę naukowo-badawczą; otrzymała także dwie zespołowe nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Funkcje w Uczelni:
  • Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (2016-2019). W tym okresie podejmowała skutecznie działania m.in. na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
  • z ministerstwa na rozwój wydziału, m.in. środki na akredytacje zagraniczne kierunków, w tym akredytację AMBA oraz w programie doktorat wdrożeniowy,
  • Dziekan Wydziału Zarządzania (2019-2021),
  • kierownik katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzania,
  • od 2019 kieruje w UEW projektem ukierunkowanym na rozwój naukowy Uczelni z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (INTEREKON),
Funkcje środowiskowe:
  • członek Prezydium Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu w kadencji 2016-2020,
  • zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu w kadencji 2020-2024.

Uczestnictwo w panelach:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem