Nowy sposób komunikacji jednostek samorządu terytorialnego - Raportowanie POP

Co to jest Raportowanie POP?

Ważnym punktem nowego podejścia w zarządzaniu publicznym jest rosnące zainteresowanie zaangażowaniem obywateli w zwiększenie legitymizacji działań podmiotów z sektora publicznego oraz ich demokratycznego zarządzania za pomocą komunikacji opartej o dialog. Rozpowszechnianie otwartych i przejrzystych raportów finansowych i niefinansowych jest punktem wyjścia do zaangażowania obywateli. Z tego powodu w wielu krajach Europy i Ameryki Północnej oraz Australii naukowcy, menedżerowie publiczni i politycy zaczęli zwracać większą uwagę na raportowanie POP (POPular Reporting). Raportowanie POP zazwyczaj obejmuje informacje finansowe i niefinansowe skierowane do interesariuszy publicznych (np. obywateli, przedsiębiorstw i grup społecznych), którzy nie mają wykształcenia w zakresie finansów publicznych, ale potrzebują lub są zainteresowani przystępnymi informacjami o działalności finansowej i niefinansowej podmiotów administracji publicznej (w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, dalej JST). Raportowanie POP jest prostą formą komunikacji opartą na dialogu pomiędzy Zarządzającymi Miastem (Prezydentem i Urzędem Miasta) a mieszkańcami.

Raportowanie POP jako komunikacja oparta o dialog

Komunikacja oparta na dialogu pomiędzy podmiotami administracji publicznej, jak np. JST, a obywatelami i innymi grupami interesariuszy, jest pierwszym krokiem we wprowadzeniu raportu POP. Obecnie wykorzystuje się przede wszystkim komunikację poprzez media społecznościowe, gdzie mieszkańcy i inne grupy interesariuszy zostawią komentarze i opinie. Analiza tych komunikatorów pozwala na identyfikację potrzeb informacyjnych oraz obszarów działalności JST, które są przedmiotem największego zainteresowania interesariuszy. Raport POP powstaje w oparciu o te analizy. Podejście to, będące przejawem dialogicznej komunikacji, pomaga różnym grupom interesariuszy, zrozumieć działania, plany oraz strategię JST. W przypadku mieszkańców umożliwia określenie własnych potrzeb dotyczących funkcjonowania okolicy, w której mieszkają i funkcjonują. Służy to w dłuższym okresie do poprawy jakości życia mieszańców i współtworzeniu rzeczywistości, która ich otacza. Dialog między interesariuszami i przejrzystość działań JST zachęcają mieszkańców do dyskusji na temat praktyk społecznych i zwiększają możliwości interpretacji wielowymiarowej rzeczywistości.

Wymierne korzyści z Raportowania POP dla JST

W miastach, w których raportowanie POP zostało wprowadzone na stałe, w oparciu o analizę głosów mieszkańców w mediach społecznościowych, zaobserwowano poprawę postrzegania i redukcję negatywnych emocji w mediach społecznościowych, dotyczących jakości dostarczanych przez miasto dóbr i usług oraz ogólnego wizerunku miasta i jego administracji. Mieszkańcy są bardziej zaangażowani w działania JST, aktywnie uczestniczą w życiu politycznym oraz regularnie przekazują informacje zwrotne za pośrednictwem mediów społecznościowych o wprowadzonych nowych rozwiązaniach. Doświadczenia włoskie pokazują, że miasta za pomocą raportowania POP mogą zmieniać swoje strategie komunikacji, poprawić przejrzystość i przedstawić obywatelom bardziej realistyczny obraz administracji. Raportowanie POP może być użytecznym dialogicznym narzędziem komunikacji dla polityków, menedżerów i ekspertów administracji publicznej, aby zrozumieć potrzeby obywateli w pluralistycznym społeczeństwie.


6 września 2022 r. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w Strefie UEW Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprezentuje „Ranking Finansowy samorządu terytorialnego 2021”, będący kompleksowym i obiektywnym badaniem sytuacji finansowej JST w Polsce.

Finanse samorządowe będą także tematem jednego z paneli na tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego - „Nowe wyzwania finansowe dla gospodarzy miast i regionów. Jak radzą sobie z nimi liderzy Rankingu Finansowego Samorządów?”, który poprowadzi dr Małgorzata Gałecka.

Lista wszystkich prelekcji, w których wezmą udział ekspertki i ekspertki z UEW jest dostępna na stronie: Prelegentki i prelegenci z UEW.

Tekst autorstwa: dr inż. Dominiki Hadro, dr Justyny Fijałkowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawicieli i przedstawicielek Uniwersytetu w Turynie: prof. Paolo Biancone, dra Valerio Brescia i dr Silvany Secinaro

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem