Forum Ekonomiczne to najważniejsza międzynarodowa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej.  Co roku gośćmi Forum są czołowi naukowcy, politycy (prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów), przedstawiciele świata biznesu, ludzie kultury oraz dziennikarze. To właśnie w tym miejscu padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej regionu. W 2021 r.  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem  Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 

 „Davos Wschodu” – tak kiedyś określił Forum Ekonomiczne francuski dziennik „Le Monde” – odbywa się (nieprzerwanie od 1992 roku) w pierwszej połowie września. Do 2019 roku miejscem spotkań była Krynica- Zdrój. Od 2020 roku Forum Ekonomiczne odbywa się w Karpaczu. 

Hasło przewodnie XXX Forum Ekonomicznego brzmi: Europa w poszukiwaniu przywództwa.
Skąd wybór tematu?
Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła obraz gospodarczy świata, spowolniła także procesy integracyjne wewnątrz Unii.  Wrzesień 2021 roku to dobry czas na rozpoczęcie otwartej dyskusji o nowych zadaniach stawianych przed europejskimi liderami. 
Na XXX Forum Ekonomicznym zostaną poruszone także zagadnienia polityki senioralnej, bowiem to seniorzy będą stanowili w najbliższych latach szczególnie ważną grupę dla polityki, gospodarki i społeczeństwa europejskiego.

Goście, uczestnicy

Przewiduje się, że do Karpacza przyjadą ponad dwa tysiące uczestników z całej Europy. Dyskusji o przyszłości gospodarki europejskiej będą przysłuchiwać się także goście z Azji Centralnej i USA. 
W sesjach plenarnych oraz ponad dwustu panelach dyskusyjnych wezmą udział głowy państw i członkowie rządów, liderzy biznesu i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Ta konferencja pozwala na spotkanie ludzi podejmujących najważniejsze decyzje gospodarcze i polityczne w tej części Europy.  

W XXX Forum Ekonomicznym weźmie udział także dziewiętnastu naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ich wystąpienia dotykają tematów ekologii, finansów, zarządzania i problemów społecznych mieszkańców Unii Europejskiej.

Tematy wiodące 

Uczestnicy kilkuset paneli Forum będą dyskutować o wielu aspektach przemian gospodarczych regionu. Wydarzenia zostały zatem pogrupowane w ścieżki programowe, m.in. Biznes i Zarządzanie, Makroekonomia, Polityka Międzynarodowa, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Energetyczne...
Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów – informuje organizator FE Instytut Studiów Wschodnich.

Na XXX Forum Ekonomicznym zostanie zaprezentowana IV edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. To najważniejsze polskie opracowanie naukowe o stanie krajowej gospodarki i państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument pokazuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Tegoroczna edycja uwzględnia także wpływ pandemii COVID-19 na rozwój poszczególnych gospodarek w latach 2015-2020.  
Tematy główne Raportu to:
 • Zielone otwarcie w energetyce krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Ochrona zdrowia,
 • Reakcja rządów krajów regionu w zakresie polityki podatkowej na COVID-19,
 • Trajektoria rozwoju poszczególnych gospodarek w latach 2015-2020.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma także swój wkład w budowaniu popartego badaniami obrazu regionu i kraju. Nasza uczelnia jest partnerem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Epidemia COVID-19 odcisnęła znak na każdej sferze życia, także na funkcjonowaniu samorządów.  
Uczestnicy Forum będą mieli okazję do dyskusji m.in. o Rankingu w strefie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – miejsca nieformalnych spotkań i wymiany myśli.

ŚCIEŻKI PROGRAMOWE XXX Forum Ekonomicznego
 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Eksportu
 • Forum Idei
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Regionów
 • Forum Energetyczne
 • Forum Ukraińskie
 • Makroekonomia
 • Media i Komunikacja
 • Nowa Gospodarka
 • Polityka Międzynarodowa
 • Wydarzenia Specjalne
 • Zrównoważony Rozwój
W czasie każdej edycji Forum Ekonomicznego odbywają się także liczne imprezy kulturalne – projekcje filmowe, wystawy, promocje książek i spotkania autorskie. 

Data: 7-9 września 2021
Miejsce: Karpacz, Hotel Gołębiewski
Strona wydarzenia: https://www.forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2021/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem XXX Forum Ekonomicznego.

24 sierpnia 2021

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem