Komunikaty Dziekana Wydziału

2019

  1. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie list obecności pracowników Wydziału.
  2. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 2/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ewidencji wyjść prywatnych  pracowników Wydziału. 
  3. Decyzja Dziekana w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania czynności przygotowawczych i przygotowania rekomendacji w sprawach w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w dyscyplinie ekonomia i finanse
  4. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 3/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. jakości badań naukowych. 
  5. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 4/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. finansowania badań naukowych. 
  6. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 5/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym. 
  7. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 6/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. współpracy międzynarodowej. 
  8. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 7/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. promocji i rozwoju Wydziału. 
  9. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 8/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju kadr naukowych. 

2020

1. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zasad podziału i wykorzystania środków z subwencji na Wydziale Ekonomii i Finansów  [załączniki 4-7]

2. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie opublikowania uchwały nr 2/2019 Rady Wydziału Ekonomii i Finansów z dnia 13.11.2019 r. 

3. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów systemu wyłaniania wiodących obszarów badawczych

4. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 4/2020  w sprawie wprowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Systemu Zapewnienia Jakości Badań Naukowych (SZJBN)  [załączniki 1-2]

5. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 5/2020  w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse

6. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 6/2020  w sprawie zmian w składzie komisji ds. współpracy międzynarodowej
 
7. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia uchwały komisji oceniającej wnioski o finansowanie projektów badawczych złożone w pierwszym konkursie o finansowanie grantów badawczych pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych wydziału oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
 
8. Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 8/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na finansowanie projektów badawczych pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem