Ambasadorowie karier UE

„Ambasador Karier UE" to program zainicjowany w roku 2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), którego głównym celem jest zainteresowanie studentów przygotowaniem się do konkursów i podjęciem pracy zawodowej w instytucjach unijnych.

Koordynatorem programu po stronie Polski jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obecnie trwa nabór do tegorocznej edycji programu "Ambasador Kariery UE" 2016/2017 ("EU Careers Ambassadors" 2016/2017).

W zeszłorocznej edycji programu zakwalifikowało się aż dziewięciu studentów reprezentujących osiem wyższych polskich uczelni tj. Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski. Był to ogromny sukces w porównaniu do edycji 2014/2015, kiedy to Polska reprezentowana była przez jedną uczelnię - Uniwersytet Warszawski.

Tak liczny wybór polskich uczelni w edycji programu 2015/2016 był wynikiem intensywnych działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu uczelnianych Biur Karier.

W pierwszej edycji "EU Careers Ambassadors" wzięło udział 23 studentów z uczelni europejskich, w drugiej było ich już ponad 40, w roku akademickim 2012/13 - 52 przedstawicieli europejskich uczelni uczestniczyło w programie. W edycji 2013/2014 laureatami programu było 87 studentów reprezentujących 103 wyższe uczelnie z państw UE, w edycji 2014/2015 – 92 studentów ze 112 uczelni.

"Ambasadorowie Karier UE” , działają na terenie swoich macierzystych uczelni, udzielają informacji nt. staży, przygotowań i przebiegu konkursów EPSO, organizują spotkania ze studentami, z udziałem urzędników UE i reprezentują EPSO na terenie Polski.

W ramach współpracy z MSZ , wraz z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej realizują cykle spotkań i wykładów otwartych poświęconych karierze w UE. W tym zakresie współpracują także z Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej EPSO:

http://europa.eu/epso/ambassadors/students/index_en.htm.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem