Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości uzyskał dofinansowanie

Władze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  powołały do życia w 2016 r. Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem  ma być zintensyfikowanie współpracy nauki z biznesem, a tym samym przynoszenie uczelni dodatkowego dochodu.
Dzięki zaangażowaniu Centrum Zarządzania Projektami UE, opracowano wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku”.
Nasz projekt spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WD i uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 232 934,42 zł. Rektor powołał dr hab. Joannę Hołub na Dyrektora Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Wizualizacja inwestycji.

image001

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem