Rekrutacja na XXV edycję wykładów realizowanych w ramach projektu ECONET

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 uruchamiane są wykłady w formie nauczania na odległość. Wykłady są przeznaczone dla studentów stacjonarnych II i III roku studiujących na I stopniu lub dla studentów stacjonarnych studiujących na II stopniu. Mogą one stanowić jako alternatywę wykładów do wyboru lub jako uzupełnienie wiedzy studenta z danego zagadnienia. Odpowiednią decyzję w tej sprawie podejmują indywidualnie Dziekani Wydziałów. Student ma obowiązek załatwienia tej sprawy przed rozpoczęciem wykładu!

W chwili obecnej są udostępnione następujące wykłady. Wykłady są 30 godzinne – 4 punkty ECTS.
  1. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych – zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  2. Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  3. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  4. Strategia kreatywna w reklamie  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Moderatorem tego wykładu jest profesor Ryszard Kłeczek z Instytutu Marketingu.
  5. Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk  - zrealizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Wszelkie informacje o projekcie ECONET i wykładach: można znaleźć na stronie WWW: http://www.econet.pl 
Osoba kontaktowa na UE we Wrocławiu: dr Krzysztof Hauke e-mail: krzysztof.hauke@ue.wroc.pl 

Organizacja uczestnictwa w wykładach – proszę o zapoznanie się z procedurą (UWAGA: proszę nie rejestrować się na platformie ECONET jeśli nie uzyska się zgody od koordynatora projektu dra Krzysztofa Hauke):

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych wykładach (5 studentów naszej Uczelni do każdego z ww. wykładów) o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.
Rekrutacja będzie trwać do wyczerpania miejsc na poszczególnych wykładach lub do dnia rozpoczęcia zajęć z danego wykładu realizowanego w formie e-learningowej. Szczegółowa organizacja wykładów została podana na stronie WWW projektu ECONET.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem