Lektoraty języka angielskiego dla pracowników

Informacje Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UE na rozpoczynający się rok akademicki 2017/2018

    Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” jako współorganizator prowadzonych zajęć z języka angielskiego dla pracowników uczelni informuje, że do 27 września  br.  przyjmuje zapisy na lektoraty do wszystkich dotychczasowych grup, tych dopołudniowych jak i popołudniowych.
Uczestnikami zajęć są: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci.
Wszystkie sprawy związane  z rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim załatwiane są w siedzibie Związku, tj. bud. A, pok. 315, codziennie w godzinach od 8.30 do 13.00.
Zapraszamy osoby dotąd niezdecydowane o rozważenie  możliwości podniesienia poziomu znajomości języka obcego lub rozpoczęcie nauki w grupie dla początkujących. Nieoceniona i nieodzowna będzie pomoc lektorów, którzy sprawdzą poziomy i zadecydują o ewentualnym utworzeniu dodatkowych grup (co najmniej 15 osób).
W grupach dopołudniowych (zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 8.30) prowadzone są trzy poziomy; do każdej z tych grup jest możliwość dołączenia,  ponieważ zajęcia prowadzone były przez jeden semestr.
Koszty prowadzenia zajęć pokrywają w dwóch równych częściach Pracodawca i uczestnicy po 50%. Członkowie „Solidarności” korzystają ze związkowej dopłaty.
Wpis do danej grupy następuje po rozmowie z lektorem, złożeniu deklaracji (do pobrania w siedzibie Związku) oraz uiszczeniu opłaty w wysokości:
- 55 zł za semestr dla grup dopołudniowych
- 108 zł za semestr dla grup popołudniowych
w nieprzekraczalnym terminie do końca września b.r.

Podajemy wykaz lektorów prowadzących zajęcia:
 • dopołudniowe:
  Adamus Lucyna –  grupa początkująca (telefon dostępny w Związku)
  Kopaczewska Małgorzata – grupa średnio zaawansowana  malgorzata.kopaczewska@ue.wroc.pl
  Kopyś Grażyna – grupa zaawansowana       grazyna.kopys@ue.wroc.pl
 • popołudniowe
  Borsa Małgorzata             malgorzata.borsa@ue.wroc.pl
  Marcinko Anna                anna.marcinko@ue.wroc.pl

W przypadku wątpliwości odpowiemy na wszelkie zadane pytania telefonicznie (36 80 172) lub mailowo (krystyna.szewczyk@ue.wroc.pl).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem