Rekrutacja do Kuźni Kompetencji

O projekcie

Kuźnia Kompetencji to wspólna nazwa trzech projektów adresowanych do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji, w tym kompetencji miękkich szczególnie cenionych przez pracodawców,
a przez to zwiększenie  szans studentów UE we Wrocławiu na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Kuźnia Kompetencji to projekt skierowany do studentów ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Udział w projekcie oraz tym samym we wszystkich formach wsparcia jest całkowicie BEZPŁATNY!

Jak długo jesteś uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu stajesz się po pozytywnym przejściu rekrutacji i podpisaniu umowy regulującej udział w projekcie. Udział w projekcie trwa do zakończenia studiów, który określony jest poprzez dzień obrony pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Udział w projekcie składa się w trzech następujących po sobie etapach.

1.      Sesja Assessment Center
Obowiązkowe spotkanie prowadzone przez doświadczonych assessorów. Po AC każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport, w którym określone zostaną posiadane kompetencje oraz wskazane te kompetencje, nad którymi warto jeszcze popracować. Raport ułatwi i ukierunkuje wybór najlepszych form wsparcia. Kładziemy szczególny nacisk na kompetencje miękkie, które są kluczowe dla większości pracodawców.

Assessment Center to narzędzie oceniające kompetencje kandydatów najchętniej wykorzystywane w dużych firmach. Dzięki udziałowi w Kuźni Kompetencji, już na samym początku, każdy uczestnik ma okazję, bez konsekwencji, zapoznać się z tym narzędziem.

2.      Udział w formach wsparcia

Po sesji AC uczestnikom są przedstawiane propozycje form wsparcia. Wśród dostępnych form wsparcia są zarówno ogólne dla wszystkich kierunków: autoprezentacja, komunikacja, negocjacje, jak i dostosowane do wymagań konkretnych kierunków (controlling,  SAP, analityk finansowy itp.).

Studentom są proponowane szkolenia certyfikowane. Udział w nich warunkuje wcześniejsze uczestnictwo w minimum trzech niecertyfikowanych formach wsparcia.

Wszystkie rodzaje form wsparcia zostały szczegółowo opisane tutaj: FORMY WSPARCIA

Dodatkowo każdy z uczestników będzie ma możliwość szkoleń indywidualnych, o których więcej informacji znajduje się tutaj: SZKOLENIA INDYWIDUALNE

3.      Sesja Development Center

Ostatnim etapem projektu jest udział w procesie Development Center, którego głównym celem jest ponowna diagnoza i zebranie informacji na temat aktualnego poziomu kompetencji oraz przygotowanie indywidualnych rekomendacji rozwojowych dla każdego uczestnika projektu.

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału ostatniej edycji Kuźni Kompetencji!

Rekrutacja trwa od 11 września do 5 października 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Pamiętaj, liczba miejsc jest ograniczona!
Etapy rekrutacji:

1.     
Załóż konto na naszej stronie – PRZEJDŹ DO STRONY 

2.      Przyjdź z wypełnioną na komputerze i wydrukowaną deklaracją (LINK) do Biura Projektu – bud. L, pok. 17

3.      Po otrzymaniu deklaracji opiekunowie projektu potwierdzą Twój udział w projekcie poprzez aktywację założonego wcześniej konta.

4.      W kolejnym etapie weźmiesz udział w Assessment Center, podczas którego zdiagnozowane zostaną Twoje luki kompetencyjne.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1.     
Jesteś studentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2.     
Jesteś na ostatnim roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem