SCALINGS czyli sukces naszych naukowców w programie HORYZONT 2020

Komisja Europejska ogłosiła w ramach programu Horyzont 2020 konkurs na badania pod nazwą Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation (SwafS-13-2017). Wygrało konsorcjum uczelni, którego członkiem jest nasz uniwersytet.  
Nazwa projektu badawczego:
SCALING UP CO-CREATION: AVENUES AND LIMITS FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION (SCALINGS)

Partnerzy:
1.    The Technical University of Munich (TUM) - lider
2.    Eindhoven University of Technology (TU/e)
3.    Technical University of Denmark (DTU)
4.    The Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
5.    Escuela Superior de Administración y Dirección De Empresas (ESADE), Barcelona, Spain
6.    Mines Paristech (PAR) Paris,France
7.    University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna,
8.    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Poland
9.    University College London (UCL), United Kingdom
10.    Social Innovation Exchange (SIX) - network for social innovation

Projekt SCALINGS jest realizowany w ramach konkursu, którego ideą przewodnią jest włączanie społeczeństwa do współtworzenia nauki i  innowacji  a także popularnego w ostatnim czasie kierunku rozwoju odpowiedzialnej nauki i innowacji (responsible research and innovation-RRI).  Kluczową kategorią w badaniu jest koncepcja współtworzenia (co-creation) i partycypacji w procesie tworzenia innowacji. Badania będą trwały 3 lata w 10-ciu różnych regionach Europy i dotyczyć będą zastosowania trzech różnych instrumentów współtworzenia w związku z wdrażaniem nowych technologii (robotyki i odnawialnych źródeł energii). Zidentyfikowane zostaną szanse i zagrożenia współuczestniczenia wielu aktorów: przemysłu, rządów, uniwersytetów i obywateli  we wdrażaniu innowacji a także wspólne i odrębne aspekty tego procesu w różnych krajach europejskich. Badanie zakończy się rekomendacjami dla polityki innowacji w Unii Europejskiej.
Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego jest prof. Bożena Ryszawska, wykonawcami w projekcie są: prof. Tomasz Słoński i dr Karolina Daszyńska-Żygadło.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem