Rekrutacja do Szkoły Liderów Lokalnych


sll_grafika_na_strone_ue_pluta

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Liderów Lokalnych (SLL) prosimy o przesłanie na adres mailowy cbrst@ue.wroc.pl   do dnia 14 marca br. aplikacji zawierającej następujące dokumenty:
1) CV wraz z opisem swojej dotychczasowej działalności społecznej - jeśli taka była, oraz informacją o średniej ocen z poprzedniego semestru, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
2) niesztampowo napisanego listu motywacyjnego: dlaczego kandydat aplikuje i jakie są jego oczekiwania. Na podstawie przyznanych punktów zostanie stworzona lista rankingowa osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 19 marca br.
Do uczestnictwa w SLL zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały najlepsze wyniki łączne; zostanie utworzona także lista rezerwowa. Uczestnikiem SLL może zostać Student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wykazujący się zdolnościami organizacyjnymi i liderskimi oraz zaangażowaniem społecznym lub biznesowym. Uczestnictwo w SLL jest bezpłatne, jednak w przypadku rezygnacji, bez dobrze udokumentowanego powodu, student zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa w wykładach i szkoleniach w kwocie adekwatnej do kosztów poniesionych przez organizatora SLL. Więcej szczegółów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem